Näytteenottokoulutus (1,5 op) | SeAMK

Näytteenottokoulutus (1,5 op)

KOHDERYMÄ Terveydenhuollon ammattilaiset, joiden tutkintoon verinäytteenotto ei ole kuulunut, mutta työtehtävät edellyttävät näytteenottoa tai niille,  jotka haluavat kerrata tutkinnossaan saatuja näytteenoton tietoja ja taitoja.

TAVOITE Verinäytteenoton koulutus antaa valmiudet laadukkaaseen verinäytteenottoon

SISÄLTÖ Koulutus on kolmivaiheinen. Se sisältää itsenäistä opiskelua, teoria- ja käytännön opetusta sekä harjoittelua laboratorion näytteenotossa.

KOULUTTAJA Marika Toivonen, bioanalytiikan vastuuopettaja, TtM, SeAMK

LISÄTIETOJA suunnittelija Terhi Hirsimäki p. 040 830 0484 ja s-posti terhi.hirsimaki(at)seamk.fi

Koulutuksen esite