Näytteenottokoulutus (1,5 op) | SeAMK

Näytteenottokoulutus (1,5 op)

KOHDERYMÄ  Terveydenhuollon ammattilaiset, joiden tutkintoon verinäytteenotto ei ole kuulunut, mutta työtehtävät edellyttävät näytteenottoa tai niille,  jotka haluavat kerrata tutkinnossaan saatuja näytteenoton tietoja ja taitoja.

TAVOITE  Verinäytteenoton koulutus antaa valmiudet laadukkaaseen verinäytteenottoon

SISÄLTÖ  Koulutus on kolmivaiheinen. Se sisältää itsenäistä opiskelua, teoria- ja käytännön opetusta sekä harjoittelua laboratorion näytteenotossa.

KOULUTTAJA  Marika Toivonen, bioanalytiikan vastuuopettaja, TtM, SeAMK

LISÄTIETOJA  suunnittelija Terhi Hirsimäki p. 040 830 0484 ja s-posti terhi.hirsimaki(at)seamk.fi 

Koulutuksen esite