Näytteenottokoulutus (1,5 op) | SeAMK

Näytteenottokoulutus (1,5 op)

Kohderyhmä

Terveydenhuollon ammattilaiset, joiden tutkintoon verinäytteenotto ei ole kuulunut, mutta työtehtävät edellyttävät näytteenottoa tai niille, jotka haluavat kerrata tutkinnossaan saatuja näytteenoton tietoja ja taitoja.

Aika ja paikka

Koulutus toteutetaan 16.9.2021-26.11.2021. Koulutus on kolmivaiheinen. Se sisältää itsenäistä opiskelua, teoria- ja käytännön opetusta sekä harjoittelua laboratorion näytteenotossa.

Sisältö

Koulutus koostuu seuraavista kolmesta vaiheesta:

I Itsenäinen opiskelu

 • Aikataulu: 16.9.-26.9.2021
 • Toteutus: Kirjallisuuteen tutustuminen: Matikainen A.-M., Miettinen M., & Wasström K. 2016. Näytteenottajan käsikirja. Edita. Helsinki. Sivut: 1-104.

II Tentti

 • Aikataulu: 27.9.-5.10.2021
 • Toteutus: Moodle-verkkoympäristössä suoritettava sähköinen tentti

III Lähiopetuspäivä

 • Aikataulu: 6.10.2021
 • Toteutus: Luento-opetus klo 8.30-12.00 (ilmoittautuminen alkaa klo 8.15). Näytteenotonharjoittelu klo 13.00-16.30.
  Paikka: Seinäjoki, SeAMK, Kalevankatu 35, luokka B1014

IV Harjoittelu

 • Aikataulu: 7.10.-26.11.2021
 • Toteutus: Näytteenoton harjoittelu laboratoriossa, vähintään 2 päivää. Osallistujat sopivat itse harjoittelupaikan.
 • Vakuutus: Koulutusorganisaatio ei vastaa käytännön työharjoittelun tapaturmien kuluista. Koulutukseen osallistuminen tulee tapahtua työajalla, jolloin kuuluu työnantajan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin.

Kouluttajat

Marika Toivonen, bioanalytiikan vastuuopettaja, TtM, SeAMK

Hinta

Koulutuksen hinta on 218 € + 52,32 € (alv 24 %), yhteensä 270,32 € sisältäen luentomateriaalin sähköisenä. Lounas ja kahvi ovat omakustanteiset. Osallistujamäärä on rajoitettu max. 12 osallistujaan.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen viimeistään 2.9.2021: https://www.lyyti.in/Naytteenottokoulutus2021 tai p. 040 830 2371.

Peruutusehdot

Osallistumisen peruuntuessa viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan koulutuspäivänä tai osallistuja ei saavu koulutukseen, perimme koko koulutushinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Lisätietoja

Terhi Hirsimäki

Terhi Hirsimäki

Suunnittelija, täydennyskoulutuspalvelut

sähköposti

Terhi.Hirsimaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408300484