Työterveyshuollon koulutus

Työterveyshuollon koulutus (Terveydenhoitajat 15 op, Fysioterapeutit 15 op, Sosionomit 2 op)

Aika ja paikka

26.9.2024-11.4.2025
Koulutus toteutetaan verkossa, mutta aloitus- ja päätöspäiviin sekä 23.1.2025 on mahdollisuus osallistua opetukseen myös SeAMKin Kampuksella (Kalevankatu 35, Seinäjoki). Koulutus  sisältää reaaliaikaista verkko-opetusta, jossa läsnäolo on pakollista. Verkkoläsnäolopäivien välille sijoittuu itsenäistä opiskelua itselle sopivana ajankohtana.

Kohderyhmä

Terveydenhoitajan, fysioterapeutin ja sosionomin tutkinnon suorittaneet henkilöt.
Sosionomit suorittavat 2 op integroituna terveydenhoitajien ja fysioterapeuttien 15 opintopisteen kokonaisuuteen.
Työterveyshuollon tehtävissä toimiminen katsotaan eduksi.
Koulutukseen valituilla sosionomeilla tulee olla kolmen vuoden työkokemus sosiaalialan tehtävissä. Aikuissosiaalityössä toimiminen katsotaan eduksi. Sosionomiopintojen aikana tehty palkallinen sosiaalialan työ voidaan laskea työkokemukseksi. Tämä tulee ilmetä CV:ssä.

Sisältö

Koulutus antaa pätevyyden toimia työterveyshuoltolain (1383/2001) ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (708/2013) määrittelemänä työterveyshuollon ammattihenkilönä (terveydenhoitajan ja fysioterapeutin tutkinto) tai työterveyshuollon asiantuntijana (sosionomin tutkinto).
Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaiset osaamiskokonaisuudet
  • Työterveyshuollon toimintaympäristö- ja työelämäosaaminen (2 op)
  • Työn terveysvaarojen ja -haittojen sekä kuormitustekijöiden ja voimavarojen tunnistamis- ja arviointiosaaminen (5 op)
  • Terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen osaaminen (5 op)
  • Työterveystoiminnan arviointi- ja kehittämisosaaminen (3 op)

Toteutus

Opinnot toteutetaan valtakunnallisen ammattikorkeakouluverkoston yhteistyönä.
Koulutus sisältää reaaliaikaista läsnäoloa verkossa alla olevina ajankohtina (verkkoläsnäolopäivät) ja itsenäistä opiskelua.

Koulutuspäivät

To 26.9.2024 klo 9-16 (th, ft ja sos) SeAMKissa luokassa D1079 tai etänä TEAMS:ssa
Pe 27.9.2024 klo 9-16 (th ja ft) ja klo 9-12 (sos) TEAMS
To 31.10.2024  klo 9-16 (th ja ft) TEAMS
Pe 1.11.2024 klo 9-16 (th ja ft) ja klo 9-13 (sos) TEAMS
To-Pe 28.-29.11.2024 klo 9-16 (th ja ft) TEAMS
To 23.1.2025 klo 9-16 (th ja ft) ja klo 12-16 (sos) luokassa D1079 tai TEAMS:ssa
Pe 24.1.2025 klo 9-16 (th ja ft) TEAMS
To 13.2.2025 klo 9-16 (th ja ft) TEAMS
Pe 14.2.2025 klo 9-16 (th, ft ja sos) TEAMS
To-Pe 13.-14.3.2025 klo 9-16 (th ja ft) TEAMS
To 10.4.2025 klo 9-16 (th ja ft) TEAMS
Pe 11.4.2025 klo 9-16 (th, ft ja sos) SeAMKissa luokassa D1079 tai etänä TEAMS:ssa

Kouluttajat

Lehtorit Anita Keski-Hirvi, Pia Haapala, Asta Niinimäki, SeAMK

Hinta

15 op 3600 euroa (alv 0 %)
2 op 750 euroa (alv 0 %)
Lisäopintopisteet 250 euroa/opintopiste (alv 0 % )

Hakeminen

koulutukseen on päättynyt.
Työterveyshuollon koulutus 15 op toteutuu. Ryhmään mahtuu vielä mukaan, ota yhteyttä: taydennyskoulutus@seamk.fi

Peruutusehdot

Hakijalle lähetetään tieto opiskelijaksi hyväksymisestä hakuajan päätyttyä viimeistään 5.6.2024. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee ottaa koulutuspaikka vastaan viimeistään 11.6.2024, minkä jälkeen hakeminen on sitova. Opiskelija sitoutuu myös opintojen maksuehtoihin. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, hakeminen katsotaan peruutetuksi. Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun. Peruutuksen voi tehdä myös hakuaikana sähköpostiin lähetetyn hakuvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse taydennyskoulutus@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.
Mikäli koulutukseen hyväksytylle tulee este osallistua koulutukseen ennen koulutuksen alkamista, koulutuksen osallistumiskustannuksista vastaavasta organisaatiosta voidaan osoittaa koulutukseen toinen hakija. Organisaation osoittama hakija voidaan hyväksyä koulutukseen edellyttäen, että hakija täyttää määritellyt hakukriteerit. Mikäli koulutukseen otetaan hakijoita varasijoille, vapautuvat paikat täytetään kuitenkin ensisijaisesti varasijajärjestyksessä. SeAMK ei vastaa osallistujalle koulutukseen osallistumisen peruuntumisesta aiheutuvista kuluista.
Pidätämme oikeuden muutoksiin

Lisätietoja

Anita Keski-Hirvi

Lehtori

erikoisala: HTM, työterveyshoitaja

sähköposti

Anita.Keski-Hirvi(a)seamk.fi

puhelin

+358408302241