Työterveyshuollon koulutus | SeAMK

Työterveyshuollon koulutus

Työterveyshuollon koulutus

Terveydenhoitajat 15 op, Fysioterapeutit 15 op, Sosionomit 2 op, Agrologit 2 op

Osaajaksi tulevaisuuden työterveyshuoltoon!

Työterveyshuollon koulutus terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille sekä sosionomeille ja agrologeille sisältää mm. perehtymisen työterveyshuollon toimintaympäristöosaamiseen, terveysvaarojen ja kuormitustekijöiden tunnistamisen ja arvioinnin sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen osaamiseen. Lähiopetuksen lisäksi on verkko-opiskelua ja itsenäistä opiskelua.

Lue lisää

Lisätietoja

Terhi Hirsimäki

Terhi Hirsimäki

Suunnittelija, täydennyskoulutuspalvelut

sähköposti

Terhi.Hirsimaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408300484