Työterveyshuollon koulutus | SeAMK.fi

Työterveyshuollon koulutus

Työterveyshuollon koulutus (Terveydenhoitajat 15op, Fysioterapeutit 15op, Sosionomit 2op)

Aika ja paikka

28.9.2023-12.4.2024, verkossa toteutuva koulutus.
Koulutus sisältää lähipäivinä reaaliaikaista verkkoläsnäoloa. Verkkoläsnäolopäivien välille sijoittuu itsenäistä opiskelua itselle sopivana ajankohtana.

Kohderyhmä

Terveydenhoitajan, fysioterapeutin ja sosionomin tutkinnon suorittaneet henkilöt.
Sosionomit suorittavat 2 op integroituna terveydenhoitajien ja fysioterapeuttien 15 opintopisteen kokonaisuuteen.

Työterveyshuollon tehtävissä toimiminen katsotaan eduksi.

Koulutukseen valituilla sosionomeilla tulee olla kolmen vuoden työkokemus sosiaalialan tehtävissä. Aikuissosiaalityössä toimiminen katsotaan eduksi. Sosionomiopintojen aikana tehty palkallinen sosiaalialan työ voidaan laskea työkokemukseksi. Tämä tulee ilmetä CV:ssä.

Sisältö

Koulutus antaa pätevyyden toimia työterveyshuoltolain (1383/2001) ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (708/2013) määrittelemänä työterveyshuollon ammattihenkilönä (terveydenhoitajan ja fysioterapeutin tutkinto) tai työterveyshuollon asiantuntijana (sosionomin tutkinto).

Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaiset osaamiskokonaisuudet:
– Työterveyshuollon toimintaympäristö- ja työelämäosaaminen (2 op)
– Työn terveysvaarojen ja -haittojen sekä kuormitustekijöiden ja voimavarojen tunnistamis- ja arviointiosaaminen (5 op)
– Terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen osaaminen (5 op)
– Työterveystoiminnan arviointi- ja kehittämisosaaminen (3 op)

Toteutus

Opinnot toteutetaan valtakunnallisen ammattikorkeakouluverkoston yhteistyönä.
Koulutus sisältää reaaliaikaista läsnäoloa verkossa alla olevina ajankohtina (verkkoläsnäolopäivät) ja itsenäistä opiskelua.

Verkkoläsnäolopäivät 15 op

28.9.-29.9.2023, 2.-3.11.2023, 30.11.-1.12.2023
18.-19.1.2024, 15.-16.2.2024, 14.-15.3.2024, 11.-12.4.2024

Kouluttajat

Lehtorit Anita Keski-Hirvi, Pia Haapala, Asta Niinimäki, SeAMK

Hinta

15 op 3500 euroa (alv 0 %)
2 op 750 euroa (alv 0 %)
Lisäopintopisteet 250 euroa/opintopiste (alv 0 % )

Hakeminen

Haku koulutukseen on päättynyt 31.5.2023.

 

Peruutusehdot

Hakijalle lähetetään tieto opiskelijaksi hyväksymisestä hakuajan päätyttyä viimeistään 5.6.2023. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee ottaa koulutuspaikka vastaan viimeistään 9.6.2023, minkä jälkeen hakeminen on sitova. Opiskelija sitoutuu myös opintojen maksuehtoihin. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, hakeminen katsotaan peruutetuksi. Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun. Peruutuksen voi tehdä myös hakuaikana sähköpostiin lähetetyn hakuvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse taydennyskoulutus@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä. Mikäli koulutukseen hyväksytylle tulee este osallistua koulutukseen ennen koulutuksen alkamista, koulutuksen osallistumiskustannuksista vastaavasta organisaatiosta voidaan osoittaa koulutukseen toinen hakija. Organisaation osoittama hakija voidaan hyväksyä koulutukseen edellyttäen, että hakija täyttää määritellyt hakukriteerit. Mikäli koulutukseen otetaan hakijoita varasijoille, vapautuvat paikat täytetään kuitenkin ensisijaisesti varasijajärjestyksessä. SeAMK ei vastaa osallistujalle koulutukseen osallistumisen peruuntumisesta aiheutuvista kuluista.

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Lisätietoja

SeAMK placeholder kuva

Anita Keski-Hirvi

Lehtori

erikoisala: HTM, työterveyshoitaja

sähköposti

Anita.Keski-Hirvi(a)seamk.fi

puhelin

+358408302241