Bio- ja elintarviketekniikan laboratorio

SeAMKissa käytettävissäsi ovat laadukkaat bio- ja elintarviketekniikan-, kemian-, elintarvikkeiden-, ja biologisten raaka-aineiden prosessien laboratoriotilat. Tilat yhdistettynä monipuoliseen laitekantaan mahdollistavat sinun opiskella biotekniikkaa ja mikrobiologiaa hyvin käytännönläheisesti.

Kemian, biotekniikan ja mikrobiologian laboratorio

Biotekniikan ja mikrobiologian laboratoriossa opiskellaan mikrobiologiaa käytännössä. Laboratoriossa on valmiudet erilaisiin mikrobiologisiin määrityksiin, molekyylibiologisiin analyysimenetelmiin sekä mikrobien tuottamiseen fermentoimalla ja pakkaskuivauksella.

Kemian laboratoriossa perehdytään oikeisiin ja turvallisiin työskentelytapoihin. Laboratoriotyöskentely luo edellytykset mielekkääseen oppimiseen, jossa voi autenttisesti nähdä oman työnsä tulokset. Kemian laboratorio on varustettu peruskemian ja analyyttisen kemian laitteistolla.

 • Kemian, biotekniikan ja mikrobiologian laboratorion laitekanta
  • Jauhojen ja taikinan ominaisuuksien määritys (sakoluku, venytysvastus, viskositeetin muutos, lisätyn veden absorptiokyky)
  • Mikroskopointi (valo- ja stereo)
  • Kemialliset analyysit: Kjeldahl (typpi = prot.), Soxhlet (rasva) nitraatti ja fosfaatti (spektrofotometri), suolan määritys (titraus), pH ja johtokyky.
  • Rakennemittaus, TA-XT (TPA ja Warner-Bratzler, Allo-Kramer ym.) vastuksen selvittämiseen
  • Elintarvikkeen aktiivisen veden sekä kosteuspitoisuuden määritys
  • Sentrifugointi nesteen ja kuiva-aineen erotukseen
  • Hyperspektrikuvantaminen + värimittaus
  • Lämpökaapit ja kuivapoltto
  • Autoklaavit sterilointiin
  • Ultrapuhtaan veden tuotanto
  • Pikatestit (NIR -> kosteus, rasva, proteiinit)
  • Nestekromatografia (orgaanisten yhdisteiden tutkiminen)
  • Fermentori (esim. maitohappobakteerien kasvatus kontrolloidussa olosuhteissa)
  • Mikrobiologiset analyysit (maljaus, kokonaismikrobit ja/tai selektiiviset mikrobit elintarvikkeista tai vesinäytteistä)

   

Elintarvikelaboratorio

Uuden elintarvikkeen kehitys tai tuotantoprosessin suunnittelu alkaa yleensä kohteena olevan tuotteen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksin tuntemisella. Elintarvikelaboratoriosta löytyy käytännön työkaluja tuotteiden valmistamiseen ja ominaisuuksien analysoimiseen.

Biologisen raaka-aineen käsittelytekniikoiden osaaminen on välttämätön osa bio- ja elintarvikeinsinöörin osaamista. SeAMKin prosessilaboratoriossa tehdään paljon erilaisia valmistusprosesseja, mutta saamme merkittävää apua myös yhteistyötahoiltamme. Yhteistyökumppanimme Foodwest Oy:ssa ja Koulutuskeskus SEDUn koetehtaat muodostavat keskeisen osan bio- ja elintarviketeknologian tutkimus- ja oppimisolosuhteita.

 • Elintarvikelaboratorion laitekanta
  • Taikinan valmistus, nostatus ja muovaaminen
  • Homogenointi (max. 1000 bar)
  • Rasia-, pussi- ja vakuumipakkaus + suojapakkaaminen sekä seoskaasun mittaaminen suoraan pakkauksesta
  • Maltaiden karkeajauhatus, mäskäys, jäähdytys, fermentointi, suodatus, hiilihapotus ja pullotus
  • Lämpökäsittely pastöroinnilla
  • Kypsytyskaapit (lämpötilan ja ilmankosteuden säätömahdollisuus)
  • ”Ilmavien” tuotteiden valmistus esim. rahka tai jäätelö Aeromixillä
  • Hedelmien ja marjojen koneellinen murskaaminen ja prässääminen
  • Lämmin- ja pakkaskuivaus esim. kasveille, hedelmille ja marjoille
  • Lihakutterit ja lihamylly
  • Sekoitus- ja homogenointilaitteet
  • Lämpöhauteet tasaiseen lämmön säätöön esim. sous vide –kypsennykseen
  • Sentrifugi erottamaan eri tiheyksiä nesteestä esim. simuloimaan säilytyksen aikana tapahtuvaa erottumista
  • Refraktometri brix-mittaukseen
  • Yleiskoneet
  • Tarkkuusvaa’at
  • Hellat ja yhdistelmäuunit lämmön- ja kosteudensäädöllä
  • Jää- ja jäähdytyskaapit
  • Pakastimet ja syväjääpakastin (-80 °C)

Lisätietoa

Jarmo Alarinta

Lehtori

sähköposti

Jarmo.Alarinta(a)seamk.fi

puhelin

+358408302450

Matti Leppälehto

Asiantuntija, tki

sähköposti

Matti.Leppalehto(a)seamk.fi

puhelin

+358406807538

(Verkkosivulla on ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, jotka eivät ole digipalvelulain piirissä. Nämä videot voivat olla ei-saavutettavassa muodossa eli ilman tekstitystä ja mahdollista äänivastinetta.)