Active Directory -käyttäjähakemiston tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat

Tietosuojalaki (1050/2018)

Yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (EU tietosuoja-asetuksen 2016/679) artikla 13 ja 14.

 

1. Rekisterinpitäjä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki
020 124 3000
seamk(at)seamk.fi

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Asmo Myllyaho, Kiinteistö- ja tietohallintopäällikkö
040 830 4262
asmo.myllyaho(at)seamk.fi

2a. Rekisterin vastuuhenkilö

Veli-Matti Mäkelä, Suunnittelija, tietohallinto
040 830 3990
veli-matti.makela(at)seamk.fi

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

Veli-Matti Mäkelä, Suunnittelija, tietohallinto
040 830 3990
veli-matti.makela(at)seamk.fi

2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jarmo Jaskari, Tietosuojavastaava
040 8680680
tietosuojavastaava(at)seamk.fi

3. Rekisterin nimi

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy:n tietoverkon käyttäjähakemisto (Active Directory, AD)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy:n tietoverkon käyttäjähakemisto (Active Directory, AD)

5. Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhteen hoitaminen ja pääsynhallinnan sallimminen henkilökunnalle ja opiskelijoille

5a. Rekisterin tietosisältö

 • käyttäjätunnus
 • työtunnus (henkilökunnalla työntekijänumero
 • opiskelijalla opiskelijanumero) organisatiotiedot
 • yksikkö
 • nimitiedot
 • puhelinnumerotiedot
 • sähköpostiosoitteet
 • SIP-osoite
 • titteli
 • salasana
 • tunnuksen tila
 • kotikansion osoite
 • kirjautumisskripti
 • info-kenttä
 • kuvaus
 • verkkosivu
 • kirjautumistiedot
 • käyttäjän kuva (henkilökunta)
 • ryhmäjäsenyydet
 • roolitieto
 • opiskelijan roolitunnus
 • koulutusohjelman nimi (opiskelijat)
 • opiskelijan opintojen alkamis- ja päättymispäivämäärät
 • sukupuoli
 • opiskelijoiden syntymävuosi
 • syntymäpäivä
 • käyttökieli
 • tunnusrekisteröinnin päivämäärä
 • tunnusrekisteröinnin tapa
 • HAKA-kotiorganisaatio
 • HAKA-kotiorganisaation tyyppi

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

Ei ole

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjän allekirjoittama käyttölupahakemus ammattikorkeakoulun verkkoon.

Henkilökunta:

 • HR rekisteri, käyttäjähallintojärjestelmän kautta

Opiskelija:

 • opiskelijarekisteri, käyttäjähallintojärjestelmän kautta

Ulkopuoliset käyttäjät:

 • Ulkopuolisten käyttäjien rekisteri, käyttäjähallintojärjestelmän kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

HAKA-luottamusverkoston palveluihin luovutetaan seuraavat tiedot: kutsumanimi, sukunimi, käyttäjätunnus, yksilöivä anonyymi tunniste, sähköpostiosoite, roolitieto (opiskelijat), koulutusohjelma (opiskelijat), organisaatiotyyppi, henkilötunnus

Käyttäjältä kysytään lupaa käyttäjän tietojen luovutukseen HAKA-luottamusverkostoon kytketylle palvelulle. Hyväksyntä on palvelukohtainen ja käyttäjällä on mahdollisuus nähdä lista tiedoista, joita kullekin palvelulle luovutetaan. Käyttäjällä on mahdollisuus peruuttaa antamansa lupa.

Microsoft 365 -pilvipalveluun luovutetaan Active Directoryn yleiset tiedot

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Käyttäjähakemistosta ei ole manuaalista versiota mutta allekirjoitetut käyttölupahakemukset säilytetään turvallisessa tilassa.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen suojaamisessa noudatetaan ammattikorkeakoulun sisäisiä tietoturvamääräyksiä.