FoodCap-tietokannan tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat

Tietosuojalaki (1050/2018)

Yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (EU tietosuoja-asetuksen 2016/679) artikla 13 ja 14.

 

1. Rekisterinpitäjä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki
020 124 3000
seamk(at)seamk.fi

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Sanna Joensuu-Salo, tutkijayliopettaja, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
puh. 040 868 0144
sanna.joensuu-salo(at)seamk.fi

2a. Rekisterin vastuuhenkilö

Sanna Joensuu-Salo, tutkijayliopettaja, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
puh. 040 868 0144
sanna.joensuu-salo(at)seamk.fi

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

Sanna Joensuu-Salo, tutkijayliopettaja, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
puh. 040 868 0144
sanna.joensuu-salo(at)seamk.fi

2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jarmo Jaskari, Tietosuojavastaava
puh. 040 8680680
tietosuojavastaava(at)seamk.fi

3. Rekisterin nimi

FoodCap-tietokanta

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on FoodCap-hankkeen elintarvikealan yrityksiin liittyvä tutkimus. Tietoja käsitellään anonymisoituina pois lukien seuraavat: tutkimuksen yhteydessä toteuttava arvonta sekä, siltä osin kuin vastaaja on antanut suostumuksensa, yhteydenotto haastattelua varten.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Henkilötietojen käsittely perustuu yleiseen etuun.

5. Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, jonka rekisteröidyt ovat antaneet aineiston keruun yhteydessä. Osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistumisen voi keskeyttää missä vaiheessa tahansa, jolloin tiedonkeruuta ei enää kyseisen henkilön osalta jatketa.

5a. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan henkilötietojen osalta sähköposti. Rekisterin pääasiallinen sisältö liittyy tarkasteltaviin yrityksiin.

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

Rekisteriä ei yhdistetä muihin rekistereihin, mutta yritystason tietojen osalta kerättyjä tietoja voidaan yhdistää julkisista tietokannoista saatavilla oleviin tietoihin. Tietojen käsittelyssä hyödynnetään: Office 365, SPSS ja tietojärjestelmä, jossa tietoja kerätään (Webropol).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietokantaan kerätään tietoa verkkokyselyllä, johon vastatessaan osallistuja suostuu tietojensa tallentamiseen.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja käsitellään kokonaisuuksina osana tutkimusta ja toiminnan suunnittelua eikä näistä tiedoista voi tunnistaa yksittäisten vastaajien tietoja. Henkilötietoja hyödynnetään toiminnasta henkilöille tiedotettaessa. Tietoja ei luovuteta muulloin, kuin silloin kun poliisi tai muu toimivaltainen viranomainen erikseen laissa säädetyssä tarkoituksessa kirjallisesti vaatii rekisterin yksilöityä tietoa haltuunsa.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Järjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisilla HAKA-käyttäjätunnuksilla. Sähköisesti käsiteltävät tiedot liikkuvat salattuina avoimessa Internetissä.

Henkilötiedoista palvelimelle syntyvä henkilörekisteri on suojattu ylläpitäjien henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla.

Rekisterin ja palvelun suojauksessa noudatetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun tietoturvamääräysten ohella myös rekisterin käsittelijän roolissa toimivan Webropol Oy:n palveluiden mukaisia toimenpiteitä.