Jitbit tikettijärjestelmän tietosuojaseloste | SeAMK.fi

Jitbit tikettijärjestelmän tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat

Tietosuojalaki (1050/2018)

Yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (EU tietosuoja-asetuksen 2016/679) artikla 13 ja 14.

 

1. Rekisterinpitäjä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki
020 124 3000
seamk(at)seamk.fi

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Asmo Myllyaho, Kiinteistö- ja tietohallintopäällikkö
040 830 4262
asmo.myllyaho(at)seamk.fi

2a. Rekisterin vastuuhenkilö

Janne Parkkali, Suunnittelija, tietohallinto
0401865096
janne.parkkali(at)seamk.fi

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

Janne Parkkali, Suunnittelija, tietohallinto
0401865096
janne.parkkali(at)seamk.fi

Veli-Matti Mäkelä, Suunnittelija tietohallinto
040 830 3990
veli-matti.makela(at)seamk.fi

2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jarmo Jaskari, Tietosuojavastaava
040 868 0680
tietosuojavastaava(at)seamk.fi

3. Rekisterin nimi

Jitbit -tikettijärjestelmä

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään tukipalveluiden tarjoamiseen.

5. Rekisterin pitämisen peruste

Rekisterin tietojen käsittelyperusteena on lakisääteinen velvoite sekä tärkeä yleinen etu lainsäädännön nojalla (artikla 9 kohta 2 g) ja rekisterinpitäjän tai kolmannen oikeutettu etu.

Rekisteröidyn suostumus tikettiä luodessaan.

5a. Rekisterin tietosisältö

  • Henkilön etunimi
  • sukunimi
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • käyttäjätunnus
  • titteli
  • toimisto/yksikkö/ryhmätunnus
  • viankuvaukset ja siihen liittyvä keskusteluhistoria.

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

  • Jitbit

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja noudetaan Active Directory -käyttäjätietokannasta, sekä Jelpparin sähköpostilaatikosta. Puhelun välityksellä henkilöltä saadut tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Järjestelmän kautta ei siirretä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Ei ole

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteri ei ole julkinen. Tietojen käsittely vaatii erilliset käyttöoikeudet järjestelmään.