Kiinteistöjen kameravalvonnan tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat

Tietosuojalaki (1050/2018)

Yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (EU tietosuoja-asetuksen 2016/679) artikla 13 ja 14.

 

1. Rekisterinpitäjä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki
020 124 3000
seamk(at)seamk.fi

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Asmo Myllyaho, Kiinteistö- ja tietohallintopäällikkö
040 830 4262
asmo.myllyaho(at)seamk.fi

2a. Rekisterin vastuuhenkilö

Securitas Oy, Seinäjoki

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

Juha Vähälä, Securitas
040 183 6156
juha.vahala@securitas.fi

Juhani Jaaksi, Securitas
050 351 8557
juhani.jaaksi(at)securitas.fi

2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jarmo Jaskari, Tietosuojavastaava
040 868 0680
tietosuojavastaava(at)seamk.fi

3. Rekisterin nimi

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n oman kameravalvonnan rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Ensisijaisesti kameravalvonnan tavoite on rikosten ennalta ehkäiseminen. Tavoitteena on myös oppilaiden/henkilökunnan turvallisuuden ja oikeusturvan takaaminen, samoin SeAMK:in hallussa olevan omaisuuden ja tiedon suojaaminen. Rekisteritietoja käytetään rikos-ja vahinkotapahtumien selvittelyyn sekä tarvittaessa tiloissa liikkuneiden henkilöiden tunnistaminen.

5. Rekisterin pitämisen peruste

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n tietojen ja omaisuuden suojaaminen

5a. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri muodostuu Seinäjoen Ammattikorkeakoulun Oy:n tarpeellisiin paikkoihin sijoittamien kameroiden välittämistä analogisista tai digitaalisesta tallenteesta.

Rekisteriin muodostuu myös ruokalan aulan kamera kuvaa, jota lähetetään live-kuvana SeAMK verkkosivuille. Kamera ei tallenna rekisteriin kuvaa.

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

Ei ole

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kamerat ja niiden tuottamat tallenteet

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Kameravalvonnan rekisterin tietoja ei luovuteta muulloin, kuin silloin kun poliisi tai muu toimivaltainen viranomainen erikseen laissa säädetyssä tarkoituksessa kirjallisesti vaatii rekisterin yksilöityä tietoa haltuunsa.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Ei ole

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tallentimet ja tallenteet säilytetään valvotuissa tiloissa. Käyttöoikeus on määritetty ja rajattu vain tietyille henkilöille.