Läsnäololistojen tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat

Tietosuojalaki (1050/2018)

Yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (EU tietosuoja-asetuksen 2016/679) artikla 13 ja 14.

 

1. Rekisterinpitäjä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki
020 124 3000
seamk(at)seamk.fi

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Johanna Säilä-Jokinen, Hallintojohtaja
040 570 8723
johanna.saila-jokinen(at)seamk.fi

2a. Rekisterin vastuuhenkilö

 

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

Johanna Säilä-Jokinen, Hallintojohtaja
040 570 8723
johanna.saila-jokinen(at)seamk.fi

2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jarmo Jaskari, Tietosuojavastaava
040 8680680
tietosuojavastaava(at)seamk.fi

3. Rekisterin nimi

Läsnäololistat paikallaolevista opiskelijoista

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Opettajia ohjeistettu pitämään listaa oppitunnilla fyysisesti paikan päällä kampuksella olevista opiskelijoista. Tämä tehdään sen takia, että Covid-19 altistuneet henkilöt voitaisiin mahdollisessa altistustilanteessa kartoittaa nopeasti.

5. Rekisterin pitämisen peruste

Covid-19 mahdollisen altistumisen seuranta

5a. Rekisterin tietosisältö

Opiskelijan etunimi, sukunimi

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

Microsoft Forms, Moodle, Microsoft Excel

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Opiskelijoiden itsensä antamat nimitiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille mahdollisissa Covid-19 altistumisissa

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Opettajan säilyttää listoja 21 vuorokauden ajan aina kyseisen tunnin pitämisestä ja hävittää ne sen jälkeen.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Opettajan säilyttää listoja 21 vuorokauden ajan aina kyseisen tunnin pitämisestä ja hävittää ne sen jälkeen.