Perintäjärjestelmän tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat

Tietosuojalaki (1050/2018)

Yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (EU tietosuoja-asetuksen 2016/679) artikla 13 ja 14.

 

1. Rekisterinpitäjä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki
020 124 3000
seamk(at)seamk.fi

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Asmo Myllyaho, Kiinteistö- ja tietohallintopäällikkö
040 830 4262
asmo.myllyaho(a)seamk.fi

2a. Rekisterin vastuuhenkilö

Pilvi Aarnio, Talouspäällikkö
040 680 7270
pilvi.aarnio(at)seamk.fi

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

Kirsi Koivisto, Pääkirjanpitäjä
040 680 7588
kirsi.ollila(at)seamk.fi

2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jarmo Jaskari, Tietosuojavastaava
040 868 0680
tietosuojavastaava(at)seamk.fi

3. Rekisterin nimi

Seinäjoen Ammattikorkeakoulun perintäliittymärekisteri (virkailijakäyttö)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterinpitäjän valtuuttama palveluntarjoaja käyttää asiakkaiden henkilötietoja maksujen perintään.

5. Rekisterin pitämisen peruste

Yhtiön maksujen perinnän järjestäminen.

5a. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyt ovat Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n asiakkaita, joiden henkilötietoja käytetään maksujen valvontaan ja perintään palveluntarjoajan toimesta.

Rekisterin asiakastiedot: nimi, henkilötunnus, asiakasnumero, yhteystiedot.

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

Taloushallinnon tietojärjestelmä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään hänen tullessaan Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n asiakkaaksi.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Säännönmukaista tietojen luovutusta tapahtuu kuukausittain palveluntarjoajan perintätoimia varten.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitilojen lukituissa tiloissa.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteri sijaitsee Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n palomuuri- ja käyttöoikeussuojatulla palvelimella. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n määrittämiä käyttöoikeuksia.