Moodlen tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat

Tietosuojalaki (1050/2018)

Yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (EU tietosuoja-asetuksen 2016/679) artikla 13 ja 14.

 

1. Rekisterinpitäjä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki
020 124 3000
seamk(at)seamk.fi

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Asmo Myllyaho, Kiinteistö- ja tietohallintopäällikkö
040 830 4262
asmo.myllyaho(at)seamk.fi

2a. Rekisterin vastuuhenkilö

Matti Mäkelä, Suunnittelija, opetusteknologiat
040 830 0330
matti.makela(at)seamk.fi

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

Matti Mäkelä, Suunnittelija, opetusteknologiat
040 830 0330
matti.makela(at)seamk.fi

Riikka Muurimäki, Suunnittelija, opetusteknologia
040 830 2204
riikka.muurimaki(at)seamk.fi

Anna Lepistö, Suunnittelija
040 830 2288
anna.lepisto(at)seamk.fi

2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jarmo Jaskari, Tietosuojavastaava
040 8680680
tietosuojavastaava(at)seamk.fi

3. Rekisterin nimi

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Moodle

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Oppimisen ja osaamisen verkkoympäristön palvelun tarjoaminen käyttäjille.

5. Rekisterin pitämisen peruste

Käsittelyn tarkoitus:

Moodle on Seinäjoen ammattikorkeakoulun digitaalinen oppimisympäristö. Palvelun käytön mahdollistaminen (käyttäjätunnukset)

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

  • Käyttöoikeuksien hallintaan
  • Oppimisen ohjaukseen ja opintosuoritusten arviointiin
  • Yhteydenottojen mahdollistamiseen
  • Opiskelijan identiteetin varmistamiseen
  • Moodleen liitettyihin palveluihin kirjautumiseen
  • Oppimisanalytiikkadatan tuottamiseen
  • Ongelmatilanteiden ratkaisemiseen.

Käsittelyperuste: Yleistä etua koskeva tehtävä tai julkisen vallan käyttö: korkeakouluopetus ja opetuksen kehittäminen.

5a. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää:

käyttäjien perusyhteystietoja, kuten nimen, sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen, salasanan ja kuvan.

Lisäksi käyttäjä voi tallentaa järjestelmään täydentäviä henkilötietoja, kuten kotiosoitteen, puhelinnumeron ja kiinnostuksen kohteet.

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

Ei ole

6. Säännönmukaiset tietolähteet

  • Active Directory / LDAP käyttäjänhallinta, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  • Korkeakoulujen HAKA-käyttäjätunnistusjärjestelmä
  • Office365-ympäristö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Käyttäjän nimi näkyy muille käyttäjille. Lisäksi käyttäjä voi asettaa muita henkilötietojaan näkyville muille järjestelmän käyttäjille.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Ei ole

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Järjestelmään kirjaudutaan ensisijaisesti henkilökohtaisilla LDAP-käyttäjätunnuksilla mutta vaihtoehtoisesti myös HAKA-tunnuksilla tai manuaalisesti järjestelmään laadituilla tunnuksilla. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla, salasanoilla sekä palomuurilla. Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt.  Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus.