Outdoors Etelä-Pohjanmaa -uutiskirjerekisterin tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat

Tietosuojalaki (1050/2018)

Yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (EU tietosuoja-asetuksen 2016/679) artikla 13 ja 14.

 

1. Rekisterinpitäjä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki
020 124 3000
seamk(at)seamk.fi

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Sanna Jyllilä, projektipäällikkö
040 830 0400
sanna.jyllila(at)seamk.fi

2a. Rekisterin vastuuhenkilö

Sanna Jyllilä, projektipäällikkö
040 830 0400
sanna.jyllila(at)seamk.fi

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

Sanna Jyllilä, projektipäällikkö
040 830 0400
sanna.jyllila(at)seamk.fi

Elina Järvinen, projektityöntekijä
040 868 0610
sanna.jyllila(at)seamk.fi

2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jarmo Jaskari, Tietosuojavastaava
040 868 0680
tietosuojavastaava(at)seamk.fi

3. Rekisterin nimi

Outdoors Etelä-Pohjanmaa –uutiskirjerekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterissä oleville henkilöille lähetetään uutisia ja tietoa tapahtumista sekä tarjotaan tietoa luontomatkailuun ja sen kehittämiseen liittyvistä asioista. Listalle lähetetään uutiskirjeitä koskien aiheita: hankeviestintä, viestintä, markkinointi, koulutus.

5. Rekisterin pitämisen peruste

5a. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään henkilön sähköpostiosoite. Vapaaehtoisina tietoina kerätään etunimi ja sukunimi.

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

Ei ole

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältö muodostuu henkilöiden itsensä ilmoittautumisesta rekisteriin hänelle lähetetyllä lomakkeella, henkilön omasta pyynnöstä tai lomakkeella osoitteessa https://outdoorsetelapohjanmaa.wordpress.com/.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja ei luovuteta muille tahoille missään olosuhteissa, eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen kuin Outdoors Etelä-Pohjanmaa -uutiskirjeen lähettämiseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteriä ylläpidetään ja hyödynnetään MailChimp-palvelussa. MailChimpille siirretään käyttäjistä etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite sekä sähköpostin kohdentamiseen tarvittava tieto käyttäjäryhmistä. MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla ja MailChimp kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle. Lisää tietoa MailChimpin sivuilla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Lähtökohtaisesti henkilötietoja ei käsitellä manuaalisesti. Mikäli jotain tietoja joudutaan käsittelemään manuaalisesti, henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Yritys suojaa MailChimp-tilille pääsyn. Käyttöoikeus myönnetään SeAMKin henkilökuntaan kuuluvalle, jonka työtehtävät edellyttävät rekisterin käyttöoikeutta. MailChimp huolehtii osaltaan, että rekistereihin ei ole ulkopuolisilla pääsyä.