Pro24-järjestelmän tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat

Tietosuojalaki (1050/2018)

Yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (EU tietosuoja-asetuksen 2016/679) artikla 13 ja 14.

 

1. Rekisterinpitäjä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy, työsuojelu
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki
020 124 3000
seamk(at)seamk.fi

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Mervi Lehtola, Työsuojelupäällikkö
040 830 2365
mervi.lehtola(at)seamk.fi

2a. Rekisterin vastuuhenkilö

Mervi Lehtola, Työsuojelupäällikkö
040 830 2365
mervi.lehtola(at)seamk.fi

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

Mervi Lehtola, Työsuojelupäällikkö
040 830 2365
mervi.lehtola(at)seamk.fi

2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jarmo Jaskari, Tietosuojavastaava
040 868 0680
tietosuojavastaava(at)seamk.fi

3. Rekisterin nimi

Pro24-järjestelmä, koostuen seuraavista henkilötietoja sisältävistä osista:

 • Pelastussuunnitelmat
 • Työsuojelun riskinarviointi
 • Poikkeamailmoitukset

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Ammattikorkeakoulun lakisääteisten turvallisuus-ja työsuojelutehtävien hoitaminen

5. Rekisterin pitämisen peruste

Lakisääteisyys

5a. Rekisterin tietosisältö

Pelastussuunnitelmat:

 • Työntekijän nimi (etunimi ja sukunimi)
 • Työntekijän sähköpostiosoite
 • Työntekijän puhelinnumero
 • Työntekijän turvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvä(t) vastuutehtävä(t) (saattaa sisältää tietoja henkilön toimipisteestä tai tulosyksiköstä)

Työsuojelun riskinarviointi:

 • Työntekijän nimi (etunimi ja sukunimi)
 • Työntekijän sähköpostiosoite
 • Työntekijän turvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvä(t) vastuutehtävä(t) ja toimenpiteet (saattaa sisältää tietoja henkilön toimipisteestä tai tulosyksiköstä)

Poikkeamailmoitukset:

 • Työntekijän/opiskelijan/vierailijan nimi (etunimi ja sukunimi)
 • Työntekijän/opiskelijan/vierailijan sähköpostiosoite
 • Työntekijän/opiskelijan/vierailijan puhelinnumero
 • Työntekijän/opiskelijan tulosyksikkö-Kuvaus työntekijälle/opiskelijalle/vierailijalle sattuneesta vaaratilanteesta tai tapaturmasta

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

Pro24

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön oma ilmoitus, Seinäjoen ammattikorkeakoulun hallintopäätökset (vastuutehtäviin nimeäminen)

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta Seinäjoen ammattikorkeakoulun ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla.