Rekisteritietojen korjaamis- ja poistamisvaatimus | SeAMK

Rekisteritietojen korjaamis- ja poistamisvaatimus

Lomake rekisteritietojen korjaamis- ja poistamisvaatimuksen lähettämiseen.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat
Tietosuojalaki (1050/2018)