Rekisteritietojen tarkastuspyyntö | SeAMK

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Lomake rekisteritietojen tarkastuspyynnön tekemiseen.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat
Tietosuojalaki (1050/2018)