Sähköisen tutorpassin tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat

Tietosuojalaki (1050/2018)

Yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (EU tietosuoja-asetuksen 2016/679) artikla 13 ja 14.

 

1. Rekisterinpitäjä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki
020 124 3000
seamk(at)seamk.fi

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Asmo Myllyaho, Kiinteistö- ja tietohallintopäällikkö 
040 830 4262 
asmo.myllyaho(at)seamk.fi 

2a. Rekisterin vastuuhenkilö

Matti Mäkelä, Suunnittelija, opetusteknologiat 
040 830 0330 
matti.makela(at)seamk.fi 

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

Matti Mäkelä, Suunnittelija, opetusteknologiat
040 830 0330
matti.makela(at)seamk.fi 

Riikka Muurimäki, Suunnittelija, opetusteknologiat
040 830 2204
riikka.muurimaki(at)seamk.fi 

Anna Lepistö, Suunnittelija, tietohallinto
040 830 2288
anna.lepisto(at)seamk.fi 

Pasi Alanen, Suunnittelija, opetusteknologiat
040 830 4000
pasi.alanen(at)seamk.fi 

2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jarmo Jaskari, Tietosuojavastaava
040 868 0680
tietosuojavastaava(at)seamk.fi

3. Rekisterin nimi

Sähköinen tutorpassi 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Kerätään tehtyjä tutortunteja opintopisteitä ja niiden tilastointia varten. 

5. Rekisterin pitämisen peruste

Lakisääteinen velvoite ja rekisteröidyn oma suostumus sekä opintopisteiden kerääminen. 

5a. Rekisterin tietosisältö

Pakolliset tiedot rekisteröitävästä: 

  • Etunimi ja sukunimi 
  • Sähköpostiosoite 
  • Tutormuoto 
  • Tutkinto-ohjelma 
  • Tehty tutorointi 
  • Päivämäärä 
  • Tunnit 

 Tietoja säilytetään yksi (1) vuosi. 

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

Microsoft Forms, Microsoft Excel, Peppi-opiskelijahallintajärjestelmä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn itsensä antamat tiedot. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Opintopisteiden siirtäminen Peppi-opiskelijahallintajärjestelmään.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Ei ole manuaalista aineistoa 

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Lomakkeelle kirjaudutaan henkilökohtaisilla M365-tunnuksilla. Sähköisesti käsiteltävät tiedot liikkuvat salattuina avoimessa Internetissä.  

Henkilötiedoista palvelimelle syntyvä henkilörekisteri on suojattu ylläpitäjien henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla.  

Rekisterin ja palvelun suojauksessa noudatetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun tietoturvamääräysten ohella myös rekisterin käsittelijän roolissa toimivan Microsoftin palveluiden mukaisia toimenpiteitä.