SeAMKin työasemien käyttötilastojen tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat

Tietosuojalaki (1050/2018)

Yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (EU tietosuoja-asetuksen 2016/679) artikla 13 ja 14.

 

1. Rekisterinpitäjä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki
020 124 3000
seamk(at)seamk.fi

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Asmo Myllyaho, Kiinteistö- ja tietohallintopäällikkö
040 830 4262
asmo.myllyaho(a)seamk.fi

2a. Rekisterin vastuuhenkilö

Asmo Myllyaho, Kiinteistö- ja tietohallintopäällikkö
040 830 4262
asmo.myllyaho(a)seamk.fi

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

Jarkko Välimäki, Suunnittelija tietohallinto
040 830 4177
jarkko.valimaki(at)seamk.fi

2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jarmo Jaskari, Tietosuojavastaava
040 868 0680
tietosuojavastaava(at)seamk.fi

3. Rekisterin nimi

Seinäjoen Ammattikorkeakoulun työasemien käyttötilastot

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Käyttötilastojärjestelmä sisältää tietoa tietohallinnon, kirjasto- ja tietopalvelujen asiakkaista, asiakkaiden työasemista ja niiden käytön määrästä. Kyseessä on siis yhdistetty käyttötilastorekisteri, jonka tietoja käytetään oppilaitoksen asiakaspalvelun toteuttamiseen, hankintojen kohdentamiseen ja laadunvarmennuksen parantamiseen.

5. Rekisterin pitämisen peruste

Työasemien hallintajärjestelmän inventaariorekisteriä käytetään osana työasemien hallintajärjestelmää, jolla ylläpidetään työaseman käytettävyyttä ja tietoturvaa. Työasemalla tarkoitetaan yleensä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettua tietokonetta, joka voi olla pöytäkone, kannettava tietokone tai muu tietotekninen laite (esim. älypuhelin).

5a. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan tiedot:

 • käyttäjätunnus

Laitetiedot:

 • verkkonimi
 • internet-toimialue
 • ip-osoite
 • verkkokortin laiteosoite
 • käynnistymisen ajankohta
 • käynnistymisen kestoaika

Käyttötiedot:

 • tapahtuma, joko verkkoon sisään kirjautuminen (logon) tai pois (logout)
 • tapahtuman ajankohta, vuosi, kk, pv, tunti, minuutti, sekunti
 • tapahtuman yksilöivä tunnus
 • merkintä tiedon tallennuksesta tietokantaan
 • kirjautumisen kestoaika
 • ryhmäkäytäntöjen ajoaika

Laitetietoja kerätään työasemista.

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

 • Ei ole

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Työasemassa ajettava asiakasohjelma -ohjelma ajetaan joka kerta kun kirjaudutaan verkkoon sisään tai ulos
 • Tietokantahaut SeAMK Active Directory -hakemistopalveluun

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta Seinäjoen Ammattikorkeakoulun ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU alueen ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Ei ole

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteri ei ole julkinen. Tietojen käsittely vaatii erilliset käyttöoikeudet järjestelmään.