Selvityspyyntö henkilötietojen käsittelystä | SeAMK

Selvityspyyntö henkilötietojen käsittelystä

Lomake henkilötietojen käsittelyä koskevan selvityspyynnön tekemiseen.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat
Tietosuojalaki (1050/2018)