Webropol-kysely- ja tiedonkeruuohjelmiston tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat

Tietosuojalaki (1050/2018)

Yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (EU tietosuoja-asetuksen 2016/679) artikla 13 ja 14.

 

1. Rekisterinpitäjä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki
020 124 3000
seamk(at)seamk.fi

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Tero Hakola, Digipalvelupäällikkö
040 515 4009
tero.hakola(at)seamk.fi

2a. Rekisterin vastuuhenkilö

Matti Mäkelä, Suunnittelija, opetusteknologiat
040 830 0330
matti.makela(at)seamk.fi

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

Matti Mäkelä, Suunnittelija, opetusteknologiat
040 830 0330
matti.makela(at)seamk.fi

Riikka Muurimäki, Suunnittelija, opetusteknologiat
040 830 2204
riikka.muurimaki(at)seamk.fi

Anna Lepistö, Suunnittelija, tietohallinto
040 830 2288
anna.lepisto(at)seamk.fi

2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jarmo Jaskari, Tietosuojavastaava
040 8680680
tietosuojavastaava(at)seamk.fi

3. Rekisterin nimi

SeAMK Webropol

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen.

SeAMKin Webropol-kysely- ja tiedonkeruuohjelmiston käyttäjätietorekisteri.

5. Rekisterin pitämisen peruste

 

5a. Rekisterin tietosisältö

Pakolliset tiedot rekisteröitävästä:

 • Etunimi ja sukunimi
 • Yritys (ohjelman yritystiedot, oletus)
 • Käyttöympäristö (ohjelman yritystiedot, oletus)
 • Käyttäjätunnus
 • Käyttäjän luokka ja oikeudet
 • Versio (uusi käyttäjä luotaessa)
 • Sähköpostiosoite

Rekisteröidyn omalla tai yhteyshenkilön suostumuksella:

 • Etunimi ja sukunimi
 • Osasto
 • Käyttäjän kieli
 • Aikavyöhyke
 • Käyttäjän rooli
 • Puhelin
 • Faksi
 • Matkapuhelin
 • Osoite
 • Postinumero
 • Kaupunki
 • Maa
 • Äänidata

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

Järjestelmää ei yhdistetä muihin rekistereihin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Korkeakoulujen HAKA-käyttäjätunnistusjärjestelmä. Lisäksi rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti käyttäjän yhteystiedoista ja käyttäjän itse antamista tiedoista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

SeAMK Webropol -käyttäjätietorekisterin tietoja ei luovuteta muulloin, kuin silloin kun poliisi tai muu toimivaltainen viranomainen erikseen laissa säädetyssä tarkoituksessa kirjallisesti vaatii rekisterin yksilöityä tietoa haltuunsa.

Microsoft Azure käsittelee äänidataa Webropol-kyselyissä, joissa äänivastaaminen on käytössä. Data käsitellään Microsoft Azure Nordicin toimesta, jotta voimme varmistaa, että tiedot säilyvät EU:n alueella olevilla servereillä ja noudattavat tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Ei ole manuaalista aineistoa

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Järjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisilla HAKA-käyttäjätunnuksilla. Sähköisesti käsiteltävät tiedot liikkuvat salattuina avoimessa Internetissä.

Henkilötiedoista palvelimelle syntyvä henkilörekisteri on suojattu ylläpitäjien henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla.

Rekisterin ja palvelun suojauksessa noudatetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun tietoturvamääräysten ohella myös rekisterin käsittelijän roolissa toimivan Webropol Oy:n palveluiden mukaisia toimenpiteitä.