YAMK-valintakokeiden tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat

Tietosuojalaki (1050/2018)

Yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (EU tietosuoja-asetuksen 2016/679) artikla 13 ja 14.

 

1. Rekisterinpitäjä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki
020 124 3000
seamk(at)seamk.fi

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Asmo Myllyaho, Kiinteistö- ja tietohallintopäällikkö
040 830 4262
asmo.myllyaho(at)seamk.fi

2a. Rekisterin vastuuhenkilö

Anne-Maria Aho, yamk-koulutuspäällikkö
040 830 4173
anne-mari.aho(at)seamk.fi

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

Anne-Maria Aho, yamk-koulutuspäällikkö
040 830 4173
anne-mari.aho(at)seamk.fi

2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jarmo Jaskari, Tietosuojavastaava
040 8680680
tietosuojavastaava(at)seamk.fi

3. Rekisterin nimi

YAMK-valintakoeaikavaraukset

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Aikataulun laatiminen yamk-valintakokeen haastatteluun.

5. Rekisterin pitämisen peruste

Valintakokeiden järjestäminen

5a. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää hakijoiden:

  • nimen
  • sähköpostiosoitteen.

Lisäksi käyttäjä voi tallentaa järjestelmään täydentäviä henkilötietoja, kuten:

  • kotiosoitteen
  • puhelinnumeron
  • kiinnostuksen kohteet

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

Ei ole

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Korkeakoulujen HAKA-käyttäjätunnistusjärjestelmä. Lisäksi rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti käyttäjän yhteystiedoista ja käyttäjän itse antamista tiedoista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Ei ole manuaalista aineistoa

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla, salasanoilla sekä palomuurilla. Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt. Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus.