Näytteenottokoulutus (1,5 op) | SeAMK

Näytteenottokoulutus (1,5 op)

Aika

6.4.-28.5.2021

Kohderyhmä

Terveydenhuollon ammattilaiset, joiden tutkintoon verinäytteenotto ei ole kuulunut, mutta työtehtävät edellyttävät näytteenottoa tai niille, jotka haluavat kerrata tutkinnossaan saatuja näytteenoton tietoja ja taitoja.

Tavoite

Verinäytteenoton koulutus antaa valmiudet laadukkaaseen verinäytteenottoon

Sisältö

Koulutus on kolmivaiheinen. Se sisältää itsenäistä opiskelua, teoria- ja käytännön opetusta sekä harjoittelua laboratorion näytteenotossa.

Itsenäinen opiskelu 6.4-16.4.2021

Kirjallisuuteen tutustuminen: Matikainen A.-M., Miettinen M., & Wasström K. 2016. Näytteenottajan käsikirja. Edita. Helsinki. Sivut: 1-104.

Tentti 17.4-22.4.2021

Moodle-verkkoympäristössä sähköinen tentti

Lähiopetuspäivä 23.4.2021

Luento-opetus klo 8.30-12.00.
Näytteenotonharjoittelu klo 13.00-16.30.
Paikka: Seinäjoki, SeAMK, Kalevankatu 35, luokka B1014

Harjoittelu 24.4.-28.5.2021

Näytteenoton harjoittelu laboratoriossa, vähintään 2 päivää. Osallistujat sopivat itse harjoittelupaikan.
Vakuutus: Koulutusorganisaatio ei vastaa käytännön työharjoittelun tapaturmien kuluista. Koulutukseen osallistuminen tulee tapahtua työajalla, jolloin kuuluu työnantajan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin.

Kouluttaja

Marika Toivonen, bioanalytiikan vastuuopettaja, TtM, SeAMK

Hinta

218 € + 52,32 € (alv 24 %) yhteensä 270,32 € sisältäen luentomateriaalin sähköisenä. Lounas ja kahvi ovat omakustanteiset. Osallistujamäärä on rajoitettu maks. 14 osallistujaan

Ilmoittautuminen

viimeistään 23.3.2021 https://www.lyyti.in/Naytteenotto_060421 tai p. 040 830 2371.

Peruutusehdot

Osallistumisen peruuntuessa viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan koulutuspäivänä tai osallistuja ei saavu koulutukseen, perimme koko koulutushinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Lisätietoja

Terhi Hirsimäki

Terhi Hirsimäki

Suunnittelija, täydennyskoulutuspalvelut

sähköposti

Terhi.Hirsimaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408300484