Toinen nimitys SeAMKin Tenure track -ohjelmassa: Kari Laasasenaho erityisasiantuntijaksi

Hymyilevä mies katsoo kameraan.
Kari Laasasenaho

FT Kari Laasasenaho on nimitetty erityisasiantuntijaksi 1.5.2021 alkaen. Nimitys on toinen SeAMKin Tenure track -ohjelmasta. Hakemuksia tenure track -ohjelmaan on voinut jättää 1.3.2021 alkaen. Päätöstä ovat olleet tekemässä rehtori, vararehtori, hallintojohtaja ja henkilöstöpalvelujen suunnittelija.

Kari Laasasenaho on työskennellyt SeAMKissa viisi vuotta. Hän toimii nousevan kestävyys- ja kiertotalousalan tutkimusryhmän vetäjänä. Filosofian tohtoriksi hän väitteli joulukuussa 2019 Tampereen yliopistossa. Laasasenahon väitös Biomass resource allocation for bioenergy production on cutaway peatlands with geographical information (GI) analyses kuuluu ympäristötekniikan alaan.

Tenure track -nimityksen perusteissa Laasasenahon ansioiksi mainitaan muun muassa näytöt ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa, julkaisutoiminnassa, kansainvälisestä toiminnassa sekä yhteistyötaidoissa.

“On mahtavaa, että SeAMKissa tuetaan väitöstyön jälkeistä asiantuntijuuden kehittymistä tenure track-mallilla. Itselleni nimitys mahdollistaa kestävyyden ja vastuullisuuden pitkäjänteisen kehittämisen SeAMKissa. Esimerkiksi ilmastokestävän ruokaketjun sekä kiertotalouden ja vastuullisuuden edistäminen ovat alueellisesti hyvin tärkeitä teemoja Etelä-Pohjanmaalla, ja näihin tulen panostamaan tulevissa työtehtävissäni”, Laasasenaho kertoo.

Sisäinen tenure track -urapolku liittyy SeAMKin strategian toteuttamiseen erityisesti vahvuusalojen vahvistamisen ja ulkopuolisen rahoituksen kasvattamisen näkökulmasta. Tenure trackin taustalla on myös halu mahdollistaa SeAMKin sisäistä urakehitystä ja motivoida työntekijöitä väitöskirjan valmistumisen jälkeen.  Uudet mahdolliset nimikkeet ovat:

  • tutkijayliopettaja (opettajan työehdot, nimitys 5 vuoden määräajaksi)
  • tutkija-lehtori (opettajan työehdot, nimitys 3 vuoden määräajaksi)
  • erityisasiantuntija
  • erikoistutkija

Lisätietoja:

vararehtori Elina Varamäki
+358408305189
elina.varamaki@seamk.fi