Töysän Säästöpankkisäätiön tutkimusrahasto myönsi rahoitusta SeAMKin TKI-hankkeisiin

Töysän säästöpankkisäätiön tutkimusrahasto myöntää rahoitusta Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeisiin, jotka edistävät Etelä-Pohjanmaan yritysten kilpailukykyä sekä maakunnan hyvinvointia. Varoja voidaan myöntää tutkimushankkeisiin ja niistä julkaistaviin tieteellisiin artikkeleihin, hankkeiden yksityisrahoituksiin ja omarahoituksiin sekä tutkijavierailuihin ulkomaille.

Töysän Säästöpankkisäätiön tutkimusrahaston neuvottelukunta päätti 27.11.2023 rahoitettavista tutkimushankkeista nyt neljännen kerran.  Tällä kierroksella rahaa jaettiin yhteensä 158 600 euroa.

Rahoitettavat tutkimushankkeet SeAMKissa ovat:

  • Maatalouden vesienhallinnan sopeutumistarpeet
21 000 €
  • Terveyden lukutaitoiset organisaatiot etäpalveluiden tuottajina
34 700 €
  • Yrittäjyysaikomukset ja niihin vaikuttavat tekijät – tuloksia yrittäjyyspotentiaalin kasvattamiseen EP:llä
22 700 €
  • Sosiaalisen median ja digipelaamisen aiheuttamat riippuvuudet  eteläpohjalaisilla nuorilla
15 400 €
  • Nuorten ruoka- ja terveyskäyttäytyminen
25 000 €

Lisäksi neuvottelukunta myönsi rahoituksen seuraavaan tutkijavierailuun: Anu Palomäki, University of Namibia, 10 000 €.

Lisätietoa:

Elina Varamäki
vararehtori
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
+358 40 830 5189
elina.varamaki@seamk.fi