Tuore kokoomateos tarkastelee SeAMKin monipuolista asiantuntijuutta laajasti

SeAMKin kokoomateos Seinäjoen ammattikorkeakoulu asiantuntijana, yhteistyökumppanina, kouluttajana ja TKIO-toimijana on julkaistu. Teoksessa on yhteensä 63 artikkelia, ja kirjoittajia on peräti 150.

Järjestyksessään 11. kokoomateoksessa tarkastellaan SeAMKin laajaa asiantuntijuutta seuraavien teemojen kautta: SeAMK osaajien kouluttajana, SeAMK työelämän asiantuntijana ja yhteistyökumppanina sekä SeAMK TKIO-toimijana (tutkimus-, kehittämis-, innovaatiotoiminta sekä oppiminen).  Artikkeleiden aiheet liittyvät esimerkiksi SeAMKin vahvuusaloihin, mutta artikkeleissa esitellään myös niiden ulkopuolelta löytyvää monipuolista osaamista ja asiantuntijuutta.

Teoksessa muun muassa kuvataan SeAMKin toteuttamia täydennyskoulutuksia, joilla on vahvistettu alueen pk-yritysten sekä muiden organisaatioiden henkilökunnan ammatillista osaamista. Artikkeleissa syvennytään myös esimerkiksi opiskelijoiden ammatillisen kasvun kokemuksiin opinnoissa. Kokoomateoksen artikkeleissa perehdytään myös siihen, miten yritykset ja organisaatiot voivat TKIO-projekteihin osallistumalla kasvattaa muun muassa tuotekehitykseen tai liiketalouteen liittyvää osaamistaan. Artikkeleissa luodaan myös katsaus kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän haasteisiin ja niihin liittyviin yritysten osaamistarpeisiin.

   
Julkaisujuhlaa vietettiin SeAMKissa 12.12.2023. Mukana oli noin 50 kokoomateoksen kirjoittamiseen osallistunutta SeAMKilaista. Kuvassa (oik.) teoksen toimituskunta.

Seliina Päällysaho, Terhi Junkkari, Mari Salminen-Tuomaala, Sirkku Uusimäki, Minna Karvonen & Silja Saarikoski (toim.) 2023
Seinäjoen ammattikorkeakoulu asiantuntijana, yhteistyökumppanina, kouluttajana ja TKIO-toimijana
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja. A. Tutkimuksia 40.

Teos löytyy Theseuksesta.