Automaatiotekniikan laboratoriot

SeAMKissa laadukkaat automaatiotekniikan laboratoriot antavat opiskelijoillemme tutkimus- ja harjoitustyöhön kaikki valmiudet, joita he tarvitsevat opiskelussaan sekä työelämään siirtymiseen.

Automaatiotekniikan laboratoriot ovat myös yritysten käytössä. Moni yritys onkin vuosien aikana hyödyntänyt SeAMKin automaatiotekniikan laboratorioita kehittäessään henkilöstöään ja toimintatapojaan.

Tällä sivulla esittelemme automaatiotekniikan laboratorioista, kuten tuotantoautomaation laboratorion, robotiikan laboratorion ja tietokoneavusteisen suunnittelun laboratorion. Monipuolinen laitekantamme on myös esitelty kunkin laboratorion yhteydessä.

Tuotantoautomaation laboratorio

Tuotantoautomaation laboratoriossa opitaan suunnittelemaan, ohjelmoimaan ja ottamaan käyttöön erittäin monipuolisia koneita ja laitteita. Opiskelijat suunnittelevat ohjelmia, jotka poraavat, ruuvaavat, lajittelevat, mittaavat, tarkastavat tuotteita konenäön avulla ja siirtävät tuotteita tuotantolinjalla.

Laboratorioharjoitukset antavat hyvät valmiudet toimia vastaavissa tehtävissä automaatiosuunnittelijana.

Makasiiniasema

Makasiiniasemalla voit opiskella mm. reseptien ohjelmointia. Makasiiniasemassa on kaksi makasiinitornia, jotka toimivat tuotevarastoina. Opiskelijoiden tekemien ohjelmien mukaisesti tuotteet lajitellaan tuotantolinjalle. Makasiiniaseman avulla harjoitellaan mm. tuotteiden syöttäminen tuotantolinjalle, ohjelmointi ja käyttöönotto, käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus, reseptiikka, ja hälytykset.

Käsittelyasema

Käsittelyasema toimii manipulaattorina, jonka avulla tuotantolinjan tuotteita voidaan nostella ja siirrellä paikasta toiseen. Pyörivä nosturi voidaan paikoittaa mihin kohtaan tahansa analogisten antureiden avulla. Käsittelyaseman avulla harjoitellaan mm. tuotteiden syöttäminen tuotantolinjalle, ohjelmointi ja käyttöönotto, käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus, analogiakortin parametrointi, analogisten signaalien käsittely, mittausarvojen skaalaus ja teollisuusväylän parametrointi.

Tunnistusasema

Tunnistusaseman avulla voidaan tutkia tuotteen materiaalia ja fyysisiä mittoja. Näiden mittausten perusteella tuotteet voidaan joko hylätä tai hyväksyä edelleen jalostettavaksi. Moottoreilla ohjattu tarrainkelkka voidaan paikoittaa portaattomasti pulssiantureiden avulla. Saattomuistien avulla tuotetiedot voidaan lukea ja kirjoittaa työkappaleisiin.

Tunnistusaseman avulla harjoitellaan mm. virheettömien ja viallisten tuotteiden lajittelu, ohjelmointi ja käyttöönotto, käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus, tuotteen materiaalin tunnistus, tuotteen fyysinen mittaus sekä tuotetiedon lukeminen ja kirjoitus saattomuisteilla.

Porausasema

Teollisuudessa tyypillisten X-Y-pöydän liikkeiden ohjausta voidaan tutkia porausaseman avulla. X-Y-pöydässä on kelkka, johon voidaan kiinnittää automaattisesti työkappale. Työkappaleen yläpuolella on porausyksikkö, jonka avulla työkappaleeseen voidaan porata reikiä haluttuihin kohtiin.

Porausaseman avulla opiskelijat saavat taitoja mm. ohjelmointiin ja käyttöönottoon, käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus, tuotteen tunnistus ja lukitus, X-Y-pöydän ohjaus, porauksen toimilohko-ohjelmointi.

Ruuvausasema

Ruuvausasema on osittain samantyylinen kuin porausasema. Aivan kuten porausasemassa, ruuvausasemalla voidaan tutkia X-Y-pöydän liikkeiden ohjausta ja pöydässä olevaan kelkkaan voidaan kiinnittää automaattisesti työkappale. Ruuvausyksikön avulla työkappaleeseen voidaan ruuvata ruuveja haluttuihin kohtiin. Näin opiskelija omaksuu ruuvausautomaatin toimintaperiaatteen ruuvien syötöstä ruuvaustapahtumaan.

Opiskelija saa ruuvausaseman kautta tietoa mm. ohjelmoinnista ja käyttöönotosta, käyttöliittymän suunnittelusta ja toteutuksesta, tuotteen tunnistuksesta ja lukituksesta, ruuvauksen toimilohko-ohjelmoinnista, teollisuusväylän parametroinnista ja hälytyksistä.

Kuljetinasema

Kuljetinasema tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden havainnoida teollisuudessa tyypillisen hihnakuljettimen liikkeiden ohjausta sekä kuljettimella tapahtuvaa lajittelua. Kaksi paineilmasylinteriä ovat vastuussa lajittelusta, toimien käyttäjän antamien ohjeiden mukaisesti.

Ohjelmointi ja käyttöönotto, käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus, sylintereiden ohjaus pulssilaskennan avulla ja lajittelu käyttöliittymän avulla ovat keskeisimpiä asioita hyödynnettäessä kuljetusasemaa opiskelijan oppimisen edistäjänä. Samalla se tarjoaa valmiudet omaksua tietoa toimilohko-ohjelmoinnista, teollisuusväylän parametroinnista ja hälytyksistä.

Robotiikan laboratorio

Robotiikan laboratorio on varustettu kahdella robotilla: ABB:n 16 kg:n robotilla ja Motomanin 6 kg:n robotilla. Lisäksi ABB:n robotti on varustettu automaattisella työkalunvaihtoasemalla.

Tietokoneavusteisen suunnittelun laboratorio

Tietokoneavusteisen suunnittelun laboratorio sisältää lukuisia CAD/CAM/CAE- ja simulointiohjelmistoja, joita voidaan käyttää nykyaikaisessa tuotekehityksessä ja tuotannossa. SeAMKin tietokoneavusteisen suunnittelun laboratoriossa opiskelijat ja yritykset saavat käyttöönsä lukuisia mahdollisuuksia animoida, kehittää ja simuloida. Laboratoriossa onkin mahdollista tuotteiden 3D-mallinnus, tuotannon simulointi, robottisimulointi, työstökoneiden NC-ohjelmointi ja simulointi, FEM-laskenta sekä liiketarkastelut, visualisoinnit ja animoinnit.

Simulointiohjelmistoja on SeAMKissa käytössä lukuisia eri vaihtoehtoja, kunkin tarpeen ja käyttötarkoituksen mukaan. Tietokoneavusteisen suunnittelun laboratorion ohjelmistolistauksen löydät oheisesta valikosta.