Tietotekniikan laboratoriot

Tietotekniikan laboratorioita löytyy SeAMKista kaikkiaan viisi eri kokonaisuutta. Nämä ovat elektroniikan laboratorio, tietoliikennetekniikan laboratorio, ohjelmistotekniikan laboratorio, sulautettujen järjestelmien laboratorio ja protopaja.

Laboratoriot mahdollistavat tietotekniikan opiskelijoidemme käytännönläheisen oppimisen ajanmukaisilla laitteilla. WLANit, Komponentit, piirilevyt, reitittimet ja kytkimet tulevat tutuiksi tehtävien ja projektien kautta. Mobiilijärjestelmät ja ohjelmointi kuuluvat myös keskeisenä osana opintoja tietoliikennetekniikassa ja ohjelmistotekniikassa.

Laboratoriot opiskelijoita ja työelämää varten

Opiskelijamme ja laitteistomme ovat myös työelämän käytettävissä esimerkiksi erilaisissa projekteissa ja kehittämishankkeissa. Ottamalla yhteyttä tämän sivun yhteystiedoissa mainittuihin henkilöihin, saatte tarkempaa tietoa siitä, kuinka SeAMK voi palvella yritystänne tai organisaatiotanne tietotekniikkaan liittyvissä asioissa.

Elektroniikan laboratorio

Elektroniikan laboratoriossa komponentit ja piirilevyt tulevat hyvin tutuiksi. Laboratoriossa opiskellaan passiivisten ja aktiivisten komponenttien ominaisuuksia, mitoituksia ja valikoimaa sekä mittaustekniikkaa. Facet-oppimisalusta tarjoaa mahdollisuuden perehtyä tarkemmin kytkentöihin ja mitoituksiin. Opiskelijoilla on käytettävissään tietokoneiden ohella myös säädettävät virtalähteet, oskilloskoopit, funktiogeneraattorit ja yleismittarit. Erilaisten mittalaitteiden hallintaa SeAMKissa käytetään LabView –ohjelmistoja.

Elektroniikan opiskeluun kuuluu olennaisena osana myös piirilevysuunnittelu. Opiskelijat pääsevät tekemään piirilevyn kytkennän suunnittelua ja varsinaista piirilevysuunnittelua PADS logic -ja PADS layout -ohjelmilla. Manuaalisen tai automaattisen reitityksen jälkeen syntyvät gerber -tiedostot viedään CircuitCAM -ohjelmalle, jolla suunnitellaan piirilevyn jyrsintä.

Lisätietoa elektroniikan laboratoriosta

Tietoliikennetekniikan laboratorio

Tietoliikennetekniikat- ja laitteistot ovat keskeisiä asioita, joita käsitellään SeAMKin tietoliikennetekniikan laboratoriossa. Laboratoriossa rakennetaan erilaisia verkkoratkaisuja tunnettujen valmistajien teknologioita hyödyntäen. Opiskelijat työskentelevät laboratoriossa mm. erilaisten reitittimien, kytkimien ja tukiasemien kanssa, analysoiden ja ratkaisten erilaisia ongelmia sekä kehittäen tuotteita eteenpäin. Laboratorion laitteistolla voidaan myös rakentaa suhteellisen laajoja ja monimutkaisia verkkoratkaisuja ja testata niiden toimivuutta.

Lisätietoa tietoliikennetekniikan laboratoriosta

Alpo Anttonen

Lehtori

sähköposti

Alpo.Anttonen(a)seamk.fi

puhelin

+358408307478

Ohjelmistotekniikan laboratorio

Ohjelmoinnin taito ja soveltaminen käytäntöön omaksutaan ohjelmistotekniikan laboratoriossa. Laboratorioympäristö tarjoaa tietotekniikan opiskelijoillemme mahdollisuuden projektien parissa kokeilla, havainnoida ja suunnitella esimerkiksi erilaisia tiedonhallintajärjestelmiä. Merkittävintä osaamistamme SeAMKissa ovat hajautettujen ohjelmistojen soveltaminen automaatiossa ja tiedonhallinnassa, mobiilijärjestelmät ja erityisesti koneiden välinen langaton kommunikaatio (M2M).

Ohjelmistotekniikan laboratoriosta löytyvät ohjelmistot mm. verkko-ohjelmointiin, älypuhelimien sovellusohjelmointiin, tietokonegrafiikkaan, sulautettujen mikroprosessorien ohjelmointiin, langattomien verkkojen ja tiedonhallintajärjestelmien suunnitteluun.

Lisätietoa ohjelmistotekniikan laboratoriosta

Petteri Mäkelä

Yliopettaja

sähköposti

Petteri.Makela(a)seamk.fi

puhelin

+358408302351

Sulautettujen järjestelmien laboratorio

Sulautettujen järjestelmien laboratoriossa on laitteistoa, joita opiskelijat voivat hyödyntää yhdessä työparinsa kanssa. Laboratorio antaakin mahdollisuuden opiskelijalle omaksua ohjelmointiosaamisen ohella arvokkaita yhteistyötaitoja. Työpöydissä on työparia kohden tietokoneet, säädettävä virtalähde, oskilloskooppi, funktiogeneraattori ja yleismittari.

Opetuksen pääsisältö sulautettujen järjestelmien laboratoriossa kohdentuu pitkälti AVR -kontrollerien laiteläheiseen ohjelmointiin ja oheispiirien liittämiseen toimintaan. Laboratoriossa on mahdollista käyttää kohdelaitteena valmiiden piirikorttien ohella myös SeAMKin opiskelijoiden itse tuottamia piirikortteja. Kontrollereista SeAMKilla on pääasiassa käytössä ATmega32 -ja ATmega88 –kontrollerit.

Ohjelmointi tapahtuu lähes pelkästään C-kielellä. Yksittäistapauksissa käytetään myös assembleria. Ohjelmisto kehitetään vapaasti saatavalla WINAVR C-kääntäjällä AVR -kontrollereille. Lisäksi on käytössä ImageGraft:n ICCAVR -kääntäjä. HC11 prosessorin ohjelmointiin on käytettävissä ICCHC12 -kääntäjä.

Tutkimus ja kehitysprojektit

Sulautettujen järjestelmien laboratorio mahdollistaa tutkimuksien ja projektien toteuttamisen korkeakoulun ja elinkeinoelämän tarkoituksiin. Tutkimuksissa ja kehitystyössä opiskelijoiden tukena ovat opettajat, jotka ohjaavat töiden valmistumista opetusohjelman ja projektisuunnitelmien puitteissa. Laboratoriossa on vuosien varrella tutkittu lukuisia eri aiheita. Aiheet tutkimuksiin ja projekteihin lähtevät yleensä joko yrityselämän tarpeista tai opiskelijoiden oman kiinnostuksen mukaan.

AVR ohjelmointi- ja tuotekehitysalusta

Seinäjoen ammattikorkeakoulun elektroniikan laboratoriossa ja opetuksessa käytetään USB-liitäntää tukevia AVR -mikro-ohjaimia: AT90USBxxx ja ATmega32Ux.

Olemme kehittäneet sulautettujen järjestelmien laboratoriossa myös omia järjestelmiämme. Luomuksiamme ovat reaaliaikainen käyttöjärjestelmä ROSSI sekä yksinkertainen moniajojärjestelmä TOSSU.

Lisätietoa näistä järjestelmistä ja palveluistamme saat ottamalla yhteyttä meihin. Keskustelemme mielellämme kuinka voisimme auttaa sinua tai yritystäsi parhaamme mukaan!

Lisätietoa sulautettujen järjestelmien laboratoriosta

Protopaja

Protopajasta löytyvät kaikki elektroniikan valmistukseen ja tuotantoon tarvittava laitteisto. Protopajassa voidaan valmistaa esimerkiksi yksittäiset elektroniikkakortit ja pienet tuotantosarjat kytkennästä valmiiksi. Näin syntyy testattu elektroniikkakortti. Opiskelijamme ovat hyödyntäneet vuosien varrella projektipajaa oppimisympäristönä esimerkiksi erilaisissa projektitöissä. Tilat ja laitekanta ovat mahdollistaneet uusien ideoiden ohella myös konkreettisia tuotteita jatkokehitystä varten.

Protopajan vakiovarustuksena on yleismittarit, oskilloskoopit, funktiogeneraattorit ja juotosasemat. Muiden protopajan laitteiden tiedot löydät tämän tekstin alta.

 • Protopajan laitteisto

  Protopajasta löytyvät muun muassa jyrsimet, puristimet, kuljettimet ja analysaattorit.

  • Piirilevyjyrsin LPKF Protomat H100
  • Manuaalinen pintaliitostyöasema Dima
  • Korjausasema Martin Expert 09
  • Monikerrospuristin Multipress II
  • Manuaalinen pastanlevityslaite LPKF LT300
  • Läpikuparointilaite LPKF ProConduct
  • Elektroniikan tuotantolinja ESSEMTEC
  • Ladontakone CLM900CV-PLUS pastanpainodispenserillä (archemedian screw)
  • Reflow- uuni RO300FC-C
  • Tarkistuskuljetin
  • Kasetointilaitteet (Loader ja Unloader)
  • Älykkäät feederit
  • EMC-skanneri Detectus RX642EH
  • Spektrianalysaattori R&S FSP 3 2,7 GHz (GPIB)
  • Piirilevyn kemiallisen valmistuksen kehitys- ja syövytyslaitteet

Lisätietoa protopajasta