Tutkimus: Omistajanvaihdokset vaikeutuneet - alasajo uhkaa 25 000 yritystä | SeAMK.fi

Tutkimus: Omistajanvaihdokset vaikeutuneet - alasajo uhkaa 25 000 yritystä

Yli puolet yli 55-vuotiaista yrittäjistä haluaa luopua yrityksestään viimeistään vuonna 2024. Seuraavan kymmenen vuoden aikana kaksi kolmesta tähtää yrityskauppaan tai sukupolvenvaihdokseen, mutta neljännes valmistautuu yritystoiminnan lakkauttamiseen. Tiedot käyvät ilmi Seinäjoen ammattikorkeakoulun toteuttamasta Omistajanvaihdosbarometristä, johon vastasi yli 2 300 yrittäjää.

Suomen yrittäjäkenttä ikääntyy: Suomessa on noin 74 000 yrittäjää, jotka ovat täyttäneet 55 vuotta. Ikääntymisen ohella myös koronan tuomat haasteet ovat lisänneet yrittäjien halua luopua yrityksestään. Tarjonnan kasvaessa omistajanvaihdosnäkymät ovat aiempaa haastavammat.

Yrittäjällä on neljä vaihtoehtoista tapaa luopua yritystoiminnasta. Selvitimme niiden yleisyyttä yli 55-vuotiailla yrittäjillä seuraavan kymmenen vuoden aikana:

  • 44 prosenttia arvioi myyvänsä yrityksen ulkopuoliselle (46 % vuonna 2018) eli myyntiin olisi tulossa noin 32 000 yritystä.
  • 20 prosenttia tähtää sukupolvenvaihdokseen (24 % vuonna 2018) eli 11 000 yritystä halutaan siirtää perheen sisältä löytyvälle jatkajalle.
  • 25 prosenttia uskoo yritystoiminnan päättyvän kokonaan (22 % vuonna 2018). Liiketoiminnan lopettamisuhan alla on siis 25 000 yritystä, mikä on 3500 suurempi luku kuin vuonna 2018.
  • 9 prosenttia arvioi jatkajan löytyvän nykyisten omistajien joukosta (7 % vuonna 2018).
  • Yrityskauppaan tai sukupolvenvaihdokseen tähtäävien yrittäjien lukumäärä on noin 4 500 pienempi kuin vuonna 2018.

On huomattava, että peräti noin 55 prosenttia yli 55-vuotiaista yrittäjistä aikoo luopua yritystoiminnastaan nopealla aikataululla – viimeistään vuonna 2024.

Kehittämisaktiivisuus parantaa jatkuvuusnäkymiä

Yritysten kehittämisaktiivisuus on hieman hiipunut verrattuna edelliseen barometriin. Tämä ei tietenkään ole hyvä asia tulevia omistajanvaihdoksia tai niihin liittyviä toiveita ajatellen, toteaa tutkimuksesta Seinäjoen ammattikorkeakoulussa vastannut vararehtori, dosentti Elina Varamäki.

”Tulokset korostavat yritysten omien kehittämistoimien merkitystä: mitä korkeampi on yrityksen kehittämisintensiteetti, sitä myönteisempi on sen jatkuvuusnäkymä. Aktiivisimpia uuden kehittämisessä ovat perheyritykset, joissa suunnitellaan sukupolvenvaihdosta”, Varamäki sanoo.

Omistajanvaihdosfoorumin projektipäällikön Mika Haaviston (Suomen Yrittäjät) mukaan koronakriisi selittää osaltaan heikentyneitä omistajanvaihdosnäkymiä.

”Monet mikroyritykset ovat olleet jo melko pitkään syvällä koronakurimuksessa, eikä kehittämistoimille ole jäänyt riittävästi aikaa. Tämän vuoksi myös yrityksen lopettaminen nähdään yhä useammin todennäköisimpänä vaihtoehtona oman yrittäjäuran päättyessä”, Haavisto arvioi.

Barometristä eväitä omistajanvaihdosten edistämiseen

Omistajanvaihdosfoorumin puheenjohtajan Jari Huovisen (Elinkeinoelämän keskusliitto EK) mielestä tilanne on akuutimpi kuin milloinkaan aiemmin.

”Tuhannet yrittäjät valmistautuvat yritystensä lopettamiseen – nyt on viimeinen hetki saada omistajanvaihdosten ’pato’ murtumaan! Yritysten toimintaedellytykset on nostettava uudelle tasolle. Tärkeää on myös kirittää yritysten kasvua, koska se parantaa tyypillisesti jatkuvuusnäkymiä”.

Myös perheyrittäjyyden edistämiseen pitää Huovisen mukaan kiinnittää huomiota. Monet perheyritykset ovat koronasta huolimatta panostaneet uuden kehittämiseen ja näyttävät näin esimerkkiä muille pk-yrityksille. Silti jatkajien löytäminen on myös heidän kohdallaan vaikeutunut. Siksi tarvitaan toimia kannustavan verotuksen, työelämän joustojen, paikallisen sopimisen ja byrokratian keventämisen hyväksi.

Omistajanvaihdosbarometrin tuottaa alan keskeisistä toimijoista koostuva Omistajanvaihdosfoorumi joka kolmas vuosi. Barometrin toteuttaa alan tutkimukseen erikoistunut Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Myös Etelä-Pohjanmaalla lopettamista suunnittelee entistä useampi yli 55-vuotias yrittäjä

 Etelä-Pohjanmaalta kyselyyn vastasi yhteensä 197 yrittäjää. Maakunnan yrityksissä lopettamista ennakoivien osuus on noussut 24 prosentista 28 prosenttiin vuoden 2018 barometriin verrattuna. Ulkopuoliselle myyntiä suunnittelevien osuus on ennallaan (39 %). Sukupolvenvaihdosta suunnittelee hieman harvempi kuin vuoden 2018 barometrissa (30 % vs. 28 %) mutta silti maakunnassa on enemmän suunnitelmia yrityksen jatkuvuudesta perheen sisällä kuin muualla Suomessa.

Suhtautuminen lasten jatkamiseen on muuttunut entistä vapaammaksi. Vuonna 2015, jolloin asiasta edellisen kerran kysyttiin, eteläpohjalaisista yrittäjistä 52 % halusi antaa lapsille täyden vapauden päättää yritystoiminnan jatkamisesta, mutta nyt näin ajattelevien osuus on jo 62 %.

Yli 55-vuotiaat yrittäjät ovat selvästi vähentäneet vuoden 2018 barometriin verrattuna panostamista yrityksensä kehittämiseen ja he tavoittelevat kasvua entistä harvemmin. Voimakasta tai kohtalaista kasvua tavoitteli tuoreessa barometrissa 36 % (43 % vuonna 2018). Toisaalta nuoremmat ovat entistä kiinnostuneempia kasvusta. Kasvua tavoittelevien osuus 55-vuotiaista ja sitä nuoremmista vastaajista on noussut 55 prosentista 62 prosenttiin, ja kasvutavoitteita on useammalla kuin koko maassa keskimäärin.

”Muutos on vanhemman ikäryhmän osalta huomattava ja huolestuttava yritysten jatkuvuuden näkökulmasta”, arvioi Varamäki. ”Kasvavat ja kehittyvät yritykset ovat myös ostajien kannalta kiinnostavampia. Nuorempien yrittäjien hyvä kasvudraivi puolestaan luo positiivisia näkymiä.”  Nuoremman vastaajaryhmän kohdalla myös kehittämisintensiteetti on hieman korkeampi kuin koko maassa keskimäärin.

Pohjanmaan maakunnan vastaajamäärä jäi liian alhaiseksi (30), jotta tuloksista voi tehdä johtopäätöksiä muutoksista maakunnan tasolla.

Lue koko tutkimus tästä.

Lisätietoja:

Tutkimuksen vastuullinen johtaja: Vararehtori, dosentti Elina Varamäki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@seamk.fi
Omistajanvaihdosfoorumin puheenjohtaja: Johtava asiantuntija Jari Huovinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, etunimi.sukunimi@ek.fi
Omistajanvaihdosfoorumin projektipäällikkö: Mika Haavisto, Suomen Yrittäjät, etunimi.sukunimi@yrittajat.fi