Hyödynnä veroetua tai innovaatioseteliä

Ylimääräistä veroetua tutkimus- ja kehittämistoiminnasta vuoteen 2027 asti

Onko yritykselläsi kehittämistarpeita? Nyt saat merkittävää veroetua esim. prototyypin rakentamiseen, pilotointi- ja tutkimusprojekteihin sekä prosessien ja palvelujen kehittämiseen.

Verotuksessasi voit tehdä ylimääräisen lisävähennyksen, joka perustuu alihankintalaskuihin ja sen määrä on 150 % vähennyksen perusteena olevista laskuista. Jos Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminnan palveluja on ostettu 10 000 eurolla, niin verovähennyksen määrä on 15 000 euroa. Lisävähennyksen määrä voi olla minimissään 5 000 euroa ja enintään 500 000 euroa yhtenä verovuotena ja se on käytettävissä verovuosina 2022–2027. Vuonna 2021 vähennyksen määrä oli 50 %.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu ei päätä siitä, mitä verottaja hyväksyy lisävähennykseen oikeuttavaksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoksi ja alihankintalaskuksi. Verottaja päättää näistä aina tapauskohtaisesti.

Lue lisää verottajan verkkosivulta » 

Kuka voi saada vähennyksen?​

 • Elinkeinotoimintaa koosta riippumatta harjoittavat yritykset ja maataloudet kuten AY, KY ja yhteisöt OY, osuuskunta, yhdistys ja säätiö.​

Mitä lisävähennys edellyttää ja mistä se tehdään?​

 • Yritykset tai maataloudet tekevät verovelvollisen omaan elinkeinotoimintaan tai maatalouteen liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaation kuten esimerkiksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa. Vähennyksen edellytys on Seinäjoen ammattikorkeakoulun alihankintalasku yritykselle, jolle todennetaan kehittämiskulut verotuksessa.​
 • tutkimus- ja kehittämistoimintaa tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaation kuten esimerkiksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa. Vähennyksen edellytys on Seinäjoen ammattikorkeakoulun alihankintalasku yritykselle, jolle todennetaan kehittämiskulut verotuksessa.​
 • Kehittämistoiminnalla tarkoitetaan mm. perustutkimusta, teollista tutkimusta, kokeellista kehittämistä tai toteutettavuustutkimusta esim. prototyyppien rakentaminen, tuotteiden, prosessien ja palvelujen kehittäminen tai pilottihankkeiden toteuttaminen. Myös palveluliiketoiminnan kehittäminen on vähennykseen oikeuttavaa.​

Mikä ei kelpaa lisävähennykseen?

 • Luonteeltaan rutiininomainen tuotteiden, palveluiden tai toiminnan kehittäminen ei ole tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Myöskään yleinen hallinnollinen työ, myyntiin ja markkinointiin liittyvä yleisluonteinen työ tai tavanomaiset opetus- ja koulutustoiminnot eivät ole tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Lisäksi esimerkiksi tiedon keruu, tallettaminen, luokittelu, arviointi ja muu analysointi, testaus ja standardisointi, sekä hallinnolliset ja tukitoimet eivät ole tutkimus- ja kehittämistoimintaa, jos ne eivät liity yksinomaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeeseen.

 Mitä jos kuluihin saa julkista tukea?​

 • Lisävähennyksen voi tehdä vain sellaisten kulujen osalta, joista hankkeeseen ei saada muuta julkista tukea esim. Seinäjoen ammattikorkeakoulun hankkeista, Business Finlandin hankkeista tmv.

Paljonko lisävähennystä voi saada?​

 • Lisävähennyksen määrä on 150 % alihankintalaskun eristä. Vähimmäismäärä on 5 000 euroa ja enimmäismäärä 500 000 euroa yhtenä verovuonna. Minimilasku on 3400 euroa, josta voi saada edellä mainitun 5 000 euron vähennyksen.

Miten ja milloin lisävähennys tehdään?​

 • Korotettu lisävähennys on mahdollista tehdä 1.1.2022 lukien ja se on voimassa 31.12.2027 asti​
 • Verovelvollisen on itse vaadittava lisävähennys veroilmoituksellaan ja se tehdään elinkeinotoiminnan/maatalouden tuloksesta​
 • Lisävähennyksestä on tehtävä selvitys alihankintalaskuista​
 • Lisävähennyksellä ei ole merkitystä, onko elinkeinotoiminnan tulos voitollinen vai tappiollinen eli lisävähennys voi kasvattaa verovuoden tappiota tai muodostaa tuloksen tappiolliseksi
 • Verottajalta voit kysyä ennakkoverojen muutosta lisävähennyksestä johtuen​

 Mistä saa lisätietoja?​

 • Verottaja on julkaissut ohjeet ja lain versiohistorian verkkosivuillaan
 • Verottajalta voi aina kysyä neuvoa ja ohjeistusta epäselvissä kysymyksissä​
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulun asiantuntijat ovat apunasi tutkimus- ja kehittämishankkeiden suunnittelussa

Esimerkki 1​

A Oy:llä on verovuonna 2022 lisävähennyksen perusteeseen luettavia alihankintalaskujen eriä yhteensä 3 400 euroa. Koska lisävähennyksen määrä on 150 prosenttia lisävähennyksen perusteeseen luettavista alihankintalaskujen eristä, lisävähennyksen määräksi muodostuisi 5 100 euroa (1,5 x 3 400 euroa). Siten laissa säädetty lisävähennyksen vähimmäismäärä täyttyy, ja A Oy voi verovuonna 2022 tehdä 5 100 euron lisävähennyksen.​

​Esimerkki 2​

A Oy on verovuonna 2022 tehnyt tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaation kanssa omaan elinkeinotoimintaansa liittyvää tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyötä. A Oy tekee tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaation alihankintalaskun perusteella 50 000 euron lisävähennyksen. A Oy:n elinkeinotoiminnan tulos ennen lisävähennyksen tekemistä on 10 000 euroa. Lisävähennyksen tekemisen jälkeen A Oy:lle vahvistetaan 40 000 euron elinkeinotoiminnan tappio verovuodelta 2022.​

Verovuonna 2023 A Oy:n elinkeinotoiminnan tulos on 60 000 euroa. A Oy:lle verovuodelta 2022 vahvistettu elinkeinotoiminnan tappio vähennetään A Oy:n verovuoden 2023 elinkeinotoiminnan tuloksesta, jolloin A Oy:n verovuoden 2023 verotettavaksi tuloksi muodostuu 20 000 euroa.

Käytä veroetu hyödyksesi SeAMKin tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyössä!

AMK Innovaatiosetelin tekstilogo.

Uutta tietoa ja osaamista Innovaatiosetelillä pk- ja mikroyrityksille

SeAMK on Business Finlandin hyväksymä Innovaatiosetelin palveluntarjoaja. Palvelujemme avulla yrityksenne voi kehittää tuotteitaan, palvelujaan ja prosessejaan sekä kasvattaa liiketoimintaanne ja edistää kansainvälistymistään. Autamme myös hakemuksen ja loppuraportin tekemisessä.

Hae Innovaatioseteli ja hyödynnä nyt 5000 euron (+alv) kehittämistuki!

Innovaatioseteli – mikä se on?

Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yrityksenne kehittää tuotteita, palveluja tai prosesseja. Voitte myös hankkia palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Innovaatiosetelin suuruus on 5000 € + alv. Se ei vaadi omarahoitusosuutta. Ostettu palvelu voi olla kalliimpi, jolloin yritys maksaa erotuksen palveluntuottajalle. Seteliä voi käyttää enintään kahden palveluntuottajan palveluihin. Seteli on voimassa kuusi kuukautta myöntämispäivämäärästä. Rahoitus on de minimis -ehtoista avustusta.

Innovaatiosetelin hakeminen

Voitte hakea Innovaatioseteliä, jos yrityksenne liiketoiminta on vakiintunutta ja haluatte käynnistää innovaatiotoiminnan.

Innovaatioseteli sopii yrityksille, jotka:

 • haluavat käynnistää innovaatiotoiminnan
 • tarvitsevat ulkopuolista asiantuntija-apua innovaatiotoimintaan liittyen
 • eivät ole saaneet Business Finlandin rahoitusta kuluneen eivätkä edellisen vuoden aikana.

SeAMK aktiivinen palveluntarjoaja

SeAMK haluaa olla aktiivisesti tarjoamassa palveluitaan alueensa pk-yrityksille osana innovaatiosetelitoimintaa. Etelä-Pohjanmaa on erinomainen maakunta innovaatiosetelin hyödyntämiseen, koska täällä on tuhansia mikroyrityksiä ja maakuntamme pienet yritykset käyttävät keskimääräisesti vähän erilaisia asiantuntijapalveluja.

”Meillä on paljon otollista maaperää innovaatiosetelin käytölle sellaisissa yrityksissä, jotka eivät tilitoimistoja lukuun ottamatta ole aiemmin tehneet yhteistyötä korkeakoulujen tai yksityisten asiantuntijapalveluyritysten kanssa”, sanoo SeAMKin vararehtori Elina Varamäki.

Innovaatiosetelillä hankittavat palvelut ovat ammattikorkeakoulujen ydinosaamisalueita ja ammattikorkeakoulut voivat tarjota vahvan osaamisensa ja infrastruktuurinsa yritysten kehitystyön käyttöön. Palvelut on mahdollista räätälöidä ketterästi yrityksen tarpeen mukaan. Vahvuutena ovat ammattikorkeakoulujen erikoistunut laaja-alainen osaaminen, kehittyneet laitteistot ja monipuoliset verkostot, joita tarjotaan myös yritysten hyödynnettäväksi.

SeAMKin palvelutarjonta Innovaatiosetelin käyttäjälle

SeAMKissa voidaan räätälöidä mm. seuraavia palveluja yrityksenne tarpeiden mukaisesti:

Lisätietoja

Vaaleahiuksinen nainen seisoo käsi lanteilla hieman vinosti kameraan.

Sirkku Uusimäki

Asiantuntija, yrityspalvelut

sähköposti

Sirkku.Uusimaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408304253