Uudistuneella organisaatiolla lisää ketteryyttä ja SeAMK-tasoista toimintaa

kategoria: SeAMK Info
The renewed organization will increase agility and SeAMK-level operations

SeAMKin organisaatiorakenne uudistui vuoden 2022 alussa. Organisaatiouudistuksen tavoitteena on ollut mm. SeAMK-tasoisen näkökulman ja SeAMK-hengen painottaminen, ketteryyden lisääminen sekä kustannustehokkuuden parantaminen.

Organisaatiouudistuksessa on korostettu SeAMK-tasoista toimintaa, ja sen yhteydessä on luovuttu nykyisestä yksikkörakenteesta. SeAMKissa on nyt Opetuksen ja TKI:n tulosalueet.

–  TKI:n tulosaluetta johtaa vararehtori. Opetuksen vastuualuetta johtavat yhteistyössä kaksi osaamisalajohtajaa: Teknologian ja liiketoiminnan osaamisalajohtaja on Heikki Rasku ja Hyvinvoinnin ja kulttuurin osaamisalajohtaja on Päivi Rinne. Osaamisalajohtajien tehtäviin kuuluu myös SeAMK-tasoisia tehtäviä, kuvaa rehtori Jaakko Hallila.

SeAMKin organisaatiorakenne uudistui vuoden 2022 alussa.

SeAMKin organisaatiorakenne uudistui vuoden 2022 alussa.

SeAMKin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) järjestäytyy kokonaisuudessaan TKI-tulosalueelle.

–  Organisaatiouudistuksen myötä SeAMKin TKI-toimintaa on alettu toteuttamaan SeAMK-tasoisena. Tällä pyritään entisestä laadukkaampaan ja yhtenäisempään sekä tehokkaampaan toimintaan. TKI-toiminnan vahva yhteys tutkinto-ohjelmiin tulee säilymään, kertoo vararehtori Elina Varamäki.

Uudistuksen yhteydessä on nähnyt päivänvalon myös SeAMK-tasoinen SeAMK Master School, josta vastaava koulutuspäällikkö on suoraan rehtorin alaisuudessa. SeAMK Master Schoolin koulutuspäällikkö on Anne-Maria Aho.

–  Organisaatiouudistuksella kehitetään SeAMKin jo aiemmin erinomaista toimintaa edelleen. Sillä ei ole ollut suoria vaikutuksia henkilöstön määrään, mutta osaan toimenkuvia muutoksia on hieman tullut, toteaa Jaakko Hallila.

 

Lue lisää: www.seamk.fi/organisaatio

Lisätiedot:
rehtori Jaakko Hallila