Valmistuneet opiskelijat arvioivat SeAMKin monella osa-alueella Suomen parhaaksi ammattikorkeakouluksi

Ryhmä opiskelijoita kuvattu ylhäältäpäin (ennen koronapandemiaa)

SeAMKissa on Suomen ammattikorkeakouluista parhaat oppimisympäristöt, opiskelun tukipalvelut ja opiskelutyytyväisyys, selviää ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) tuoreista tuloksista.

Lisäksi SeAMKin tutkinto-ohjelmat menestyvät hyvin valtakunnallisessa vertailussa. AMK-tutkinto-ohjelmista koko maan kärkeen sijoittuvat rakennustekniikan insinöörien ja restonomien (ravitsemispalvelut) tutkinto-ohjelmat.

Agrologien, automaatiotekniikan ja bio- ja elintarviketekniikan insinöörien sekä kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomien tutkinto-ohjelmat opiskelijoiden arviot nostivat vertailussa kakkossijalle. Kärjen tuntumassa ovat myös fysioterapeuttien, geronomien, sosionomien, konetekniikan insinöörien ja tradenomien (talous, hallinto, markkinointi) tutkinto-ohjelmat sijoittuen kolmannelle sijalle.

Aloittain tarkasteltuna SeAMK nousi ykköseksi tekniikan alan insinöörikoulutuksessa kaikkiaan 18 ammattikorkeakoulusta. Liiketalouden alalla SeAMK on kolmas kaikkiaan 20 ammattikorkeakoulusta.

Ylemmissä AMK-tutkinnoissa opiskelijoiden arviot nostivat kulttuurituotannon tutkinto-ohjelman vertailun ykköseksi. Sairaanhoitajien, sosionomien ja tradenomien tutkinto-ohjelmat sijoittuvat niin ikään loistavasti toiselle sijalle.

”Strategiamme mukaan tavoitteemme on olla paras korkeakoulu opiskelijalle, ja opiskelijoiden tyytyväisyys on sen keskeisin mittari. Pitkäjänteinen opetuksen ja toiminnan kehittäminen tuottaa tulosta. Valmistuneiden opiskelijoiden palaute on erittäin arvokasta ja kannustaa meitä kehittämään toimintaamme edelleen”, rehtori Tapio Varmola sanoo.

Yrittäjyysvalmiuksien tarjoaminen sekä opiskelijakunta SAMO saivat kiittävät arviot

Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyssä opiskelija arvioi ja antaa palautetta toteutuneesta koulutuksesta. Kyselyssä on kaikkiaan 98 kysymystä jaettuina eri osa-alueisiin.

Osa-alueet, joissa SeAMK on ykkönen – oppimisympäristöt, opiskelun tukipalvelut ja opiskelijatyytyväisyys – sisältävät useita yksittäisiä kysymyksiä.

Yksittäisissä kysymyksissä SeAMK sai merkittävät tulokset muun muassa yrittäjävalmiuksien tarjoamisessa, jonka opiskelijat arvioivat valtakunnallisen ykkössijan arvoisesti. Kyselyn mukaan valtakunnan kärkeä SeAMKissa on myös työelämän asiantuntijoiden hyödyntäminen korkeakoulun toiminnassa sekä opiskelijakunnan palvelut ja toiminta opiskelun tukena.

”Strategiamme visiossa ja arvoissa korostuu yrittäjähenkisyys. Juuri asetimme uudessa strategiassa tavoitteeksi, että saavutamme yrittäjyydessä ykkössijan ja nyt se jo tuli. Olemme todella tyytyväisiä tähän, mutta tulemme jatkamaan määrätietoisesti töitä jatkossakin yrittäjyyden eteen, että myös pidämme tämän ykköspaikan”, vararehtori Elina Varamäki toteaa.

Opiskelijakunnan toimintaa koskevassa kysymyksessä ykkössija on neljäs perättäinen.

”Opiskelijakunnan toiminta SeAMKissa on erittäin aktiivista ja näkyvää. Edunvalvonnan lisäksi vastaamme tutortoiminnasta ja tarjoamme monipuolisia liikuntapalveluja, opiskelijatapahtumia ja jäsenetuja. Kaiken keskiössä on opiskelija ja yhteisöllisyys. On hienoa, että toimintamme on koettu mielekkääksi ja opiskelua tukevaksi. Teemme jatkossakin kaikkemme, että SeAMK olisi paras korkeakoulu opiskelijalle!”, opiskelijakunta SAMOn toiminnanjohtaja Kimmo Niemi kommentoi.

Tietoa AVOP-kyselystä

AVOP-kyselymittaristo on syntynyt Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n, Suomen opiskelijakuntien SAMOK ry:n, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (OTUS) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) yhteisenä hankkeena. Kyselymittariston käyttöönotosta ja sen kehittämisestä vastaa Arene ry.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään sekä paikallisesti korkeakoulun oman toiminnan kehittämisessä että valtakunnallisesti koulutuksen ohjauksessa ja rahoituksessa. Kyselyn täyttävät kaikki ammattikorkeakouluista valmistuvat tutkinto-opiskelijat.

Tilastolähteenä on Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen.

Lisätietoa:

Elina Varamäki
vararehtori, SeAMK
+358408305189
elina.varamaki@seamk.fi

Tapio Varmola
rehtori, SeAMK
+358408304100
tapio.varmola@seamk.fi