Valtakunnallinen uraseurantakysely: SeAMKille neljäs perättäinen ykkössija viisi vuotta sitten valmistuneiden tyytyväisyydessä saamaansa koulutukseen | SeAMK.fi

Valtakunnallinen uraseurantakysely: SeAMKille neljäs perättäinen ykkössija viisi vuotta sitten valmistuneiden tyytyväisyydessä saamaansa koulutukseen

Kolme opiskelijaa istuu kivimuurilla ja ottavat selfiekuvan.

Valtakunnallisen uraseurantakyselyn tuoreet tulokset vahvistavat, että SeAMKissa AMK-tutkinnon suorittaneet ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa koulutukseen ja koulutuksen tarjoamiin työelämävalmiuksiin. Tyytyväisiä he ovat myös tähänastiseen työuraansa.

Ammattikorkeakoulujen uraseurantaa tehdään viisi vuotta aiemmin AMK- tai YAMK-tutkinnon suorittaneille. Kyselyn tarkoituksena on selvittää valmistuneiden työuria, työmarkkinatilannetta ja tyytyväisyyttä suorittamaansa tutkintoon. Kysely toteutettiin nyt neljännen kerran, ja siihen vastasivat vuonna 2016 valmistuneet. SeAMKista valmistuneista kyselyyn vastanneita oli 381.

Mitattaessa tyytyväisyyttä koulutukseen SeAMK saavutti neljännen perättäisen ykköstilan AMK-koulutusten osalta. SeAMKista valmistuneet arvioivat opintojen myös kehittäneen erinomaisesti työelämässä tarvittavaa osaamista. Yrittäjyystaidoissa, tieto- ja viestintätekniikan taidoissa sekä tiedonhankintataidoissa SeAMK sai ammattikorkeakoulujen korkeimmat pisteet. Esihenkilö- ja johtamisosaamisessa sekä verkostoitumistaidoissa pisteet olivat toiseksi korkeimmat ja liiketaloudellisessa osaamisessa kolmanneksi korkeimmat. Sijoitukset AMK-tasolla perustuvat niin sanottuihin koulutusalavakioituihin keskiarvoihin, joissa on otettu huomioon ammattikorkeakoulun koulutusalojen koostumus ja koko.

”Uraseurantakyselyn tulokset vahvistavat valmistumisvaiheen palautekyselystä saamiamme tuloksia, että tyytyväisyys koulutukseen on SeAMKissa korkealla tasolla valmistumisen hetkellä mutta myös viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Uraseurantakyselyn osalta olemme iloisia myös siitä, että meiltä valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin ja he kokevat saaneensa vahvat yrittäjyys- ja työelämätaidot jo opintojen aikana. Kyselyn hyvillä tuloksilla on myös taloudellista merkitystä, sillä osaa sen kysymyksistä käytetään myös ammattikorkeakoulujen laadullisen työllistymisen mittarina. Näiden kysymysten perusteella määräytyy 3 prosenttia ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta”, rehtori-toimitusjohtaja Jaakko Hallila toteaa.

Yleisesti ottaen AMK-tutkinnon suorittaneet ovat tyytyväisiä tutkintoonsa. Valtakunnallisen kyselyn kaikista vastaajista 85 prosenttia kertoo olevansa tyytyväisiä suorittamaansa AMK-tutkintoon, mikä on kolme prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisessä kyselyssä. Myös ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneista vastaajista tyytyväisiä on 85 prosenttia, ja erittäin tyytyväisten määrä on AMK-tutkinnon suorittaneita suurempi (YAMK 25 % – AMK 18 %).

Tähänastiseen työuraansa tyytyväisiä on AMK-tutkinnon suorittaneista 86 prosenttia ja ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneista 87 prosenttia.

Uraseurantakyselyn tietolähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen

Lisätietoja:

Jaakko Hallila
rehtori
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
+358 40 8680621
jaakko.hallila@seamk.fi

Uraseurantakyselyn tulosten osalta:

Vesa Vuolio
laatupäällikkö
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
+358408304252
vesa.vuolio@seamk.fi