Webinaari johdattaa vetytalouden mahdollisuuksiin ruokaketjussa

Viime aikoina vetytalous ja siihen liittyvät kysymykset ovat olleet pinnalla niin kansainvälisesti kuin meillä Suomessa. Vetytalouden mahdollisuuksista energia- ja teollisuussektoreilla puhutaan paljon, mutta ruokaketju on jäänyt huomattavasti pienemälle huomiolle. Etelä-Pohjanmaalle ruokamaakuntana tämä näkökulma on ehdottoman tärkeä vetytalouteen siirtymisessä.  

Vetytaloudesta huoltovarmuutta ruokaketjuun -webinaari järjestetään 23. tammikuuta osana Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Vaasan yliopiston ja Tampereen korkeakoulusäätiön Vetytalouden mahdollisuudet ruokaketjussa -selvityshanketta (VEP). Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö. 

Webinaarissa kuullaan esityksiä vedyn potentiaalisimmista käyttökohteista ruokaketjussa, tuotantomenetelmistä ja EU:n sääntelyn nykytilasta ja kehityksestä. Kuulemme myös vedyntuottajan näkökulman aiheeseen. Mielenkiintoisten puheenvuorojen jälkeen keskustellaan teemaan liittyvien ennakkokysymysten pohjalta vetytaloudesta, jolloin myös yleisöllä on mahdollisuus osallistua keskusteluun, esittää kysymyksiä asiantuntijoille ja tuoda omia näkemyksiään esille.  

“Hankkeen tavoitteena on saada selkeä kokonaiskäsitys vetytalouden alueellisista mahdollisuuksista ruoka-alan yrityksille. Hankkeen tarjoaman tiedon, selvitysten ja pilotoinnin avulla voitaisiin selventää vetytalouteen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Tiedon ja osaamisen jalkautuksen turvin voitaisiin kasvattaa yritysten kiinnostusta investoida erilaisiin vetytalouden mahdollisuuksiin, ja siten kasvattaa välillisesti energia- ja lannoiteomavaraisuutta, huoltovarmuutta, ruokaturvallisuutta ja vedyn valmistuksesta syntyviä aluetalousvaikutuksia ruokaketjussa”, projetkipäällikkö Valtteri Manninen SeAMKista kertoo.

Lue lisää webinaarista ja ilmoittaudu mukaan: https://www.seamk.fi/event/vetytaloudesta-huoltovarmuutta-ruokaketjuun-webinaari/