Yhdistelmä tietotekniikkaa ja yrittäjyyttä – SeAMK aloittaa uudenlaisen tieto- ja viestintätekniikan insinöörien koulutuksen

Henkilö koodaa ohjelmistoa tietokoneella.

Valtioneuvosto on myöntänyt Seinäjoen ammattikorkeakoululle tieto- ja viestintätekniikan insinöörien koulutusvastuun. AMK-tutkintoon johtava koulutus on haettavana ensimmäisen kerran kevään 2021 yhteishaussa ja alkaa syksyllä 2021.

Kyseessä on täysin uudenlainen tieto- ja viestintätekniikan koulutus, joka yhdistää tekniikan ja yrittäjyyden opintoja. Tutkinto-ohjelma kouluttaa muun muassa teollisuuden tarpeisiin asiakaslähtöisiä ohjelmistosuunnittelijoita ja maakuntaan ohjelmistoalan yrittäjiä. Koulutus pohjautuu SeAMKin kansallisesti merkittäviin vahvuusaloihin: teollisen internetin osaamiseen sekä yrittäjyyden ja kasvun edistämiseen.

”On todella upeaa, että saimme tämän koulutusvastuun. Koulutuksella on iso merkitys Etelä-Pohjanmaan tulevan kehityksen kannalta, ja olemme nyt olleet ainoa maakunta, jossa ei ole tieto- ja viestintätekniikan koulutusta. Suuri kiitos kuuluu myös alueen yrityksille, jotka olivat koulutuksen saamista erittäin vahvasti tukemassa. Kaikkiaan koulutusta on ollut meidän kanssa suunnittelemassa lähes 50 yritystä”, SeAMKin vs. rehtori Elina Varamäki iloitsee.

Varamäki jatkaa, että ”kun aikanaan v. 2015-2016 teimme päätöksen luopua tästä ohjelmasta osana korkeakoulujen keskinäistä profilaatiota, jo vuonna 2017, kun päätös astui voimaan, oli selvää, että olimme tehneet väärän päätöksen. Tämän alan osaajien kysyntä suorastaan räjähti tässä välissä ja alan yritykset ovat vedonneet voimakkaasti meihin päätöksen muuttamiseksi viime vuosina.”

Teollisuusyritysten näkökulmilla ja tarpeilla on suuri merkitys koulutuksen sisällössä, SeAMK Tekniikka -yksikön johtaja Heikki Rasku kertoo.

”Tietotekniikan ja ohjelmistoalan tehtävissä teknisen osaamisen lisäksi asiakastarpeen ymmärtäminen ja yrittäjähenkinen työskentelytapa ovat erittäin merkittävässä roolissa. Uusi koulutuksemme tulee antamaan erinomaiset eväät työskennellä niin olemassa olevien teollisuus- ja ohjelmistoyritysten tehtävissä kuin ohjelmistoalan yrittäjänäkin. Tulemme tekemään tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa koulutuksen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja toteutuksessa.”

SeAMKilla on täydet valmiudet koulutuksen käynnistämiseen. Henkilöstön osaaminen ja korkeatasoiset oppimisympäristöt näkyvät muun muassa kiittävässä opiskelijapalautteessa, kansainvälisessä yhteistyössä sekä kansainvälisesti tunnustetussa yrittäjyyden tutkimuksessa. Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) mukaan SeAMK on maan paras insinöörikouluttaja. Tulosten mukaan SeAMKissa on myös parhaat oppimisympäristöt. SeAMKissa toimii myös Suomen ainoa ammattikorkeakoululle myönnetty digitaalinen innovaatiokeskittymä (DIH) Iot Compass Hub.

”SeAMKissa on jo nyt erittäin vahvaa tieto- ja ohjelmistoteknistä osaamista sekä opetus- että tutkimushenkilöstön parissa, joten olosuhteet koulutuksen aloittamiseen ovat erinomaiset. Lisärekrytointeja tullaan kuitenkin tekemään etenkin ohjelmistotekniikan osaamispohjan laajentamiseksi. Oppimisympäristöjen osalta emme näe tarvetta merkittäville uusille investoinneille, vaan nykyiset laboratoriot tukevat mainiosti myös tietotekniikan koulutusta”, Rasku kertoo.

Koulutusvastuun hakemiseen ja saamiseen maakunnan yritysten erittäin merkittävä tuki takana

Myös Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Pertti Kinnunen iloitsee yhdessä alueen yritysten kanssa SeAMKin saamasta koulutusvastuusta.

”Esitimme yhdessä kymmenien alueemme yritysten kanssa vahvaa tukea tämän koulutusvastuun saamiselle SeAMKiin. Alueemme yrityksillä on ollut merkittäviä vaikeuksia saada ohjelmistosuunnittelun ammattilaisia. Varsinaisten tieto- ja viestintäteknologian alalla toimivien yritysten osalta tarvetta on myös perinteisillä teollisuuden aloilla, joissa vaatimukset tuotteiden ja järjestelmien yhä lisääntyvästä älykkyydestä ja tietoteknisestä ohjattavuudesta ovat kasvaneet koko ajan. Kinnunen jatkaa, että alueen yritysten kasvun ja menestyksen peruspilari on tämän alan korkeakoulutus alueella.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöstiedote asiasta:

https://minedu.fi/-/muutoksia-korkeakoulujen-koulutusvastuisiin-tavoitteena-osaajapulaan-vastaaminen

 

Lisätiedot:

Elina Varamäki, vararehtori, puh. 040-8305189

Heikki Rasku, yksikön johtaja SeAMK Tekniikka, puh. 040-8300345

Pertti Kinnunen, Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja, puh. 040-5430875