Yhteistyökumppanit: SeAMKin maine erittäin hyvä | SeAMK.fi

Yhteistyökumppanit pitävät SeAMKin mainetta erittäin hyvänä

kategoria: Vuoden kohokohdat

T-Media on toteuttanut SeAMKille toistamiseen Luottamus & Maine -sidosryhmäkyselyn. Edellinen tehtiin kolme vuotta sitten 2018.

Tulokset osoittavat, että yhteistyökumppanit pitävät SeAMKin kokonaismainetta edelleen erittäin hyvällä tasolla ja maineen rakenne on tasainen eri osa-alueiden suhteen. Kyselyssä arvioitiin seuraavia mainekäsityksiä: ammattikorkeakoulun johto, talous, hallinto, vastuullisuus, tuotteet ja palvelut, innovaatiot, vuorovaikutus sekä ammattikorkeakoulu työpaikkana.

Myös yhteistyökumppaneiden sidosryhmätuki on erittäin vahvaa ollen lähes erinomaisella tasolla. Sidosryhmätukea arvioitiin seuraavilla osa-alueilla: sidosryhmien luottamus ammattikorkeakoulua kohtaan, halu ostaa sen palveluja, halu suositella, halu investoida ammattikorkeakouluun, halu puolustaa ammattikorkeakoulua mahdollisissa kriiseissä, halu hakea töitä sekä halu kuunnella ja tehdä yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa.

Kysely toteutettiin maaliskuussa 2021 SeAMKin avainkumppaneille, TKI-hankekumppaneille, maksullisen palvelutoiminnan asiakkaille, opiskelijaprojektien yhteistyöyrityksille sekä muille keskeisille sidosryhmille Etelä-Pohjanmaalla. Kysely lähetettiin reilulle 500 kumppanille ja vastauksia tuli 110, mitä voidaan pitää kohtalaisen hyvänä tämäntyyppisessä kyselyssä. T-Median Luottamus & Maine –kyselyä toteuttavat lukuisat isot yritykset Suomessa ja myös osa korkeakouluista.