Yritysostolla yrittäjäksi - SeAMKin Ostajakoulussa nostetaan esiin ja vahvistetaan yrityskauppoja

Kaksi henkilöä fläppitaulun äärellä, muita henkilöitä istuu katsomassa.

Nuoria tarvitaan yrittäjiksi. Opiskelijoille puhutaan yrityksen ostamisesta vähemmän kuin sen perustamisesta. Tähän haasteeseen tartuttiin SeAMKissa, kun kehitettiin ja testattiin Ostajakoulun toimintamalli.

Yrityksen ostaminen on nopea tapa kehittää, kasvattaa ja uudistaa liiketoimintaa tai aloittaa yrittäjyys. Valmis asiakaskunta, toimiva yritys ja työntekijät mahdollistavat kassavirran heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Toimivan yrityksen ostaessaan uusi yrittäjä saa lentävän lähdön yritykselleen. Yrityskauppamarkkinoilla tarvitaan innokkaita ja osaavia yritysten ostajia.

– Ostajakoulun tavoitteena on nostaa esiin ja vahvistaa yrityskauppoja hyö­dyntävää ajattelu- ja toimintatapaa. Ostaja­koulun käynyt henkilö on tietoinen yrityskauppojen mahdollisuuksista, hänellä on perusvalmiudet yritysoston toteuttamiseen ja käsitys yrityk­sen ostamisessa mahdollisesti tarvittavasta ulkopuolisesta asiantun­temuksesta, kertoo TKI-asiantuntija Juha Tall Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

SeAMKin toteutustapana on viiden opintopisteen opintojakso, joka auttaa ymmärtämään yritysoston tarjoamia mahdollisuuksia ja arvioimaan mahdollisuuksia kehittää yritystä yrityskaupan jälkeen. Lisäksi opintojaksolla perehdytään yritysostoon liittyvän johtamisen keskeisiin osa-alueisiin ja pohditaan sopivia ostokriteereitä. Lopuksi ostajakoulussa tutustutaan arvonmäärityksen periaatteisiin ja yrityskauppaneuvotteluihin liittyviin haasteisiin.

Ostajakoulun toimintamallia kehitettiin ja pilotoitiin 2021–2022 Euroo­pan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun rahoituksella hankkeessa ”Uusia toimintamalleja jatkuvuuden ja kas­vun kiihdyttämiseksi” (A77038).

Opas on luettavissa Theseuksessa » 

 

Lisätietoja:

Juha Tall, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
puh. 040 868 0197
juha.tall@seamk.fi