Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus 30 op

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita.

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus (30 op) on suunnattu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille (AMK tai opistoaste), jotka haluavat kehittää akuuttihoitotyön osaamistaan.

Koulutuksen avulla hankit osaamista, joka vahvistaa valmiuksia työskennellä asiantuntijana erilaisissa akuuttihoitotyön tilanteissa. Koulutuksen käyneitä ja akuuttitilanteiden hoidon hallitsevia ammattilaisia on tarpeen olla kaikissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja hoitopaikoissa. Akuuttihoitotyö kehittyy ja alan osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti. Koulutuksessa ammattilainen vahvistaa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan akuuttihoitotyön eri alueilla. Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus on suunniteltu suomalaisten terveysalan koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Koulutuksen toteutusaika on helmi-joulukuussa 2024. Opiskelu sisältää kontaktiopetusta 1-2 päivää kuukaudessa sekä itsenäistä opiskelua. Kontaktiopetus sisältää sekä lähiopetusta kampuksella että verkko-opetusta. Lähiopetus toteutuu sen ammattikorkeakoulun kampuksella, johon hakija on valittu.

Lue lisää valintaperusteista ja hakuajoista erikoistumiskoulutukseen Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus 30 op | SeAMK.fi -sivustolta. Voit kysyä lisätietoja myös osoitteesta jatkuva.oppiminen@seamk.fi.