Anja Mäntylän rahasto myönsi tutkimusapurahoja

kategoria: Yleinen
Voikukka.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteydessä toimiva Anja Mäntylän nimikkorahaston tarkoituksena on edistää ja kehittää sosiaalialan koulutusta sekä alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa Etelä-Pohjanmaalla.

Vuonna 2022 rahasto on päättänyt jakaa seuraavat 5 000 euron suuruiset tutkimusapurahat:

  • YTM Anu Aallolle taloudellisen toimijuuden vahvistamisen mahdollisuuksia käsittelevään väitöstutkimukseen
  • Fysioterapeutti (ylempi AMK) Anne Haapalalle omaishoitajille ja ikääntyville omaishoidettaville kohdennetun kinestetiikan® voimavaralähtöisen toimintamallin koulutusta tarkastelevaan toimintatutkimukselliseen väitöskirjatyöhön
  • TtM Hanna Kangastuvalle avun hakemisen rakentumista ikääntyneiden kerronnassa käsittelevään väitöstutkimukseen.

Rahasto onnittelee apurahan saaneita.