Avoimen AMK:n nonstop verkko-opintoja keväällä 2024

Mies kannettavan tietokoneen kanssa.

Avoimen AMK:n yksittäisten opintojaksojen nonstop-tarjonnassa on runsaasti opiskeltavaa keväälle 2024. Nonstop-toteutuksille voi tulla mukaan ajasta ja paikasta riippumatta silloin, kun itselle sopii, ja suorittaa opinnot itsenäisesti annetun suoritusajan puitteissa.

Voit ilmoittautua esimerkiksi seuraaville opintojaksoille vaikka heti:

 • Tutkimusmenetelmät 3 op
  • Ilmoittautuminen viimeistään 31.3.2024
  • Opintojaksolla käydään läpi keskeiset kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen analyysin metodit (esimerkiksi sisällönanalyysi ja diskurssianalyysi) kirjasto- ja tietopalvelualan tutkimuksen näkökulmasta. Opintojaksossa tutustutaan tieteellisen kirjoittamisen erityispiirteisiin omalla tutkimusalalla.
 • Yrityksen ostamisen perusteet 3 op
  • Ilmoittautuminen viimeistään 31.3.2024
  • Tiesitkö, että yrityksen ostaminen on varmempi tapa aloittaa yrittäjänä kuin uuden yrityksen perustaminen? Opintojaksolla opitaan tunnistamaan yritysostoon liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita sekä syvennytään yritysostoon liittyviin johtamisen keskeisiin osa-alueisiin.
 • Hyvinvointiteknologia 3 op
  • Ilmoittautuminen viimeistään 21.4.2024
  • Mitkä ovat teknologian mahdollisuudet ja rajoitteet osallistumisessa ja toimintakyvyn edistämisessä? Opintojaksolla muun muassa pureudutaan teknologiaan hyvinvointipalveluissa ja yhteiskunnassa sekä pohditaan hyvinvointiteknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä.
 • Kulttuurihistoria 5 op
  • Ilmoittautuminen viimeistään 15.5.2024
  • Opintojaksolla tutustutaan kulttuurihistoriallisen ajattelun ja tutkimuksen peruskäsitteisiin. Jakso perehdyttää länsimaisen kulttuurin vaiheisiin. Opintojakson tavoitteena on historiallisen ymmärryksen avulla parantaa opiskelijan kykyä sijoittaa nykypäivän kulttuurisia elementtejä laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin.
 • Ruokahävikki 2 op
  • Ilmoittautuminen viimeistään 30.4.2024
  • Opintojakson tavoitteena on oppia arvioimaan ruokahävikin määrää ja eri hävikkilajeja, hyödyntämään osaamistaan organisaatioiden kehittämistyössä, tunnistamaan ruokahävikkiin liittyviä taloudellisia mahdollisuuksia ja rajoitteita työelämässä sekä ymmärtämään ruokahävikkiin liittyvien lainsäädännöllisten tekijöiden merkityksen.

 

Kaikki nonstop-opinnot löytyvät osoitteesta Avoimen AMK:n nonstop verkko-opinnot | SeAMK.fi. Tervetuloa mukaan nonstoppina, ajasta ja paikasta riippumatta!