Biotalouskilta-hanke tähtää korkeamman jalostusasteen biotuotteisiin Etelä-Pohjanmaalla

kategoria: Maakuntakorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) on aloittanut maaliskuussa hankkeen ”Biotalouskilta -Etelä-Pohjanmaan biotalouden osaajaverkosto”, joka tukee biotalouden kehittämistä Etelä-Pohjanmaalla. Biotalous on tällä hetkellä vahvassa nousussa mm. Äänekosken biotuotetehtaan myötä.

Koska biotuotteiden kehittämiselle otolliset sellutehtaat puuttuvat Etelä-Pohjanmaalta, on maakunnan pelätty jäävän kilpailukykyisten uusien, jalostusarvoltaan nostettujen, biotuotteiden kehityksestä ja ajautuvan lähinnä puunhankinnan reservaattialueeksi. Tähän uhkaan pyritään vastaamaan rakentamalla biotalouden osaajaverkosto. Hankkeesta toivotaan apua alueellisten vahvuuksien tunnistamiseen sekä tuodaan asiantuntijuutta yritysten käyttöön. Verkostoitumista tehdään yhteistyössä Sedun ja AB Seinäjoen kanssa. Hankkeen aikana tehdään myös biomassojen logistiikkaselvitys, jossa käytetään esimerkkialueena Kuusiokuntia (Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri). Logistiikkaselvityksellä pyritään saamaan selville mm. optimaalista sijoituspaikkaa biojalostamolle. Tähän apua saadaan myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston asiantuntijoilta. Tuloksia voidaan soveltaa jatkossa myös muihin alueisiin. Pirkanmaan liiton rahoittama hanke kestää joulukuun loppuun asti.

Hankkeessa on kolme työpakettia:

Hankkeessa keskitytään kolmeen osa-alueeseen:

Työpaketti 1: Kehittää ja vahvistaa biotalouden toimintaympäristön tunnettavuutta, alaan liittyvää osaamista sekä ja tietämystä sekä biotaloustoimijoiden verkostoitumista Etelä-Pohjanmaalla.

Työpaketti 2: Tavoitteena on kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia Etelä-Pohjanmaan seutukunnista biotalousalalla sekä tukea aloittavia ja toiminnassa olevia biotalousyrittäjiä liiketoiminnan ja liiketoimintaosaamisen kehittämisessä.

Työpaketti 3: Biotalouden logistiikkaketjujen kehittäminen sekä biomassavarojen tunnistaminen paikkatietopohjaisesti

Hankkeen aikana tullaan järjestämään tilaisuuksia jokaisessa eteläpohjalaisessa seutukunnassa. Tilaisuudet järjestetään SeAMKin maakuntakorkeakoulun kautta, ja jatkotilaisuudet rakennetaan jokaisen seutukunnan omien osaamistarpeiden näkökulmasta. Hanketta koordinoidaan Kuusiokunnista käsin. Ideoita seutukunnallisiin tilaisuuksiin ja liiketoimintamahdollisuuksiin voi ehdottaa hankkeen projektipäällikölle Kari Laasasenaholle p. 040 680 7631 tai kari.laasasenaho@seamk.fi.

Lue tiedote hankkeesta