Eri-ikäisten ja ikääntyvien työntekijöiden tukeminen työelämän digitalisaatiossa

Diko hankkeen logo.

DIKO – Digiosaamisen kehittäminen Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä on Keski-Suomen ELY:n rahoittama kaksivuotinen hanke, joka alkoi keväällä 2021. DIKO-hankkeen työpajatoteutusten valmistelussa selvisi, ettei eteläpohjalaisissa työyhteisöissä ole huomioitu ikääntyvien digitaitojen johtamista.

Hanke toteuttaa marraskuussa käynnistyvän työpajasarjan Seinäjoella. Yrityksellä tai työyhteisöllä on mahdollisuus luoda työhyvinvointiohjelmaan uusi kappale Teknologiateollisuuden ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden avustuksella. DIKO- Digiosaamisen kehittäminen pk-yrityksissä- hanke toteuttaa kolme luento- ja työpajasarjaa, jossa pääsee konkreettisesti kehittämään hyvinvointiohjelmaa sekä eri ikäisten johtamista.

  • Miten johdan eri-ikäistä henkilöstöä digiosaamisen kehittymisessä? 
  • Ikä tuo muutoksia oppimiseen, miten työelämän digitalisaatio otetaan hallintaan?
  • Työkykyä tukevien digitaalisten ratkaisujen kehittäminen mahdollistaa työurien pidentämisen.

Vuoden 2018 työolotutkimuksen mukaan ikääntyvän työntekijän digitaitojen tukeminen vaikuttaa myönteisesti työuran jatkamiseen ja mahdollisesti pidempään kuin tavoiteltuun eläkeikään. Taitojen riittämättömyys heijastuu siten, että yli 50-vuotiaista 67 % ei halua jatkaa työelämässä yli eläkeiän, koska pelkäävät etteivät pysy mukana sovellusten, tietojärjestelmien ja työvälineiden kehittyessä.

Hankkeen kyselytutkimuksessa sekä keväällä 2022 toteutuneissa työpajoissa tuli ilmi, että eteläpohjalaisissa pk-yrityksissä olisi vielä kehitettävää digitaalisen teknologian käyttöönottamisessa ja tavoitteellisen digistrategian suunnittelussa. Eteläpohjalaiset pk-yritykset eivät koe toimintaympäristön painetta ja digitaalisuutta ei hyödynnetä suunnitelmallisesti. PK- yrityksen kertoivat hyödyntävänsä eniten sosiaalista mediaa ja yhteistyökaluja kuten Teamsia. Eteläpohjalaisissa yrityksissä hyödynnetään melko vähäisessä määrin IoT-teknologiaa ja -alustoja.

Hyvät digitaaliset taidot ja digitaalisten työkalujen hyödyntäminen suunnitellusti edistävät liiketaloudellista menestymistä ja mahdollistavat kilpailukykyisen liiketoiminnan. Tarvitaan kuitenkin toimintaympäristön muutosta, selkeää suunnitelmallisuutta ja erityisesti halua kehittää yrityksen toimintaa digitalisaation avulla, että digitalisaatio onnistuu. Digitalisaatio on verrattavissa teolliseen vallankumoukseen ja jos toimintaympäristö ei vaadi muutoksia niin kehitystä ei tapahdu.

Elämme neljännen teollisen valtakauden aikaa ja digitalisaatio koskettaa kaikkia. Teknologiat yhdistyvät uusilla tavoilla yhteiskuntaan ja toimintaan. Digitalisaatio uudistaa ja mahdollistaa kokonaan uutta yrittäjyyttä. Hankkeiden maksuttomissa tapahtumissa on mahdollisuus oman toimintatavan ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä verkostoitumiseen muiden toimijoiden kanssa. Tervetuloa!

Katja Jaskari
SeAMK

Kirjoittaja on DIKO-hankkeen projektipäällikkö. Lue lisää hankkeen verkkosivuilta: DIKO – Digiosaamisen kehittäminen Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Lisätietoja luento- ja työpajasarjasta: Katja.Jaskari(a)seamk.fi

Artikkeli on julkaistu alun perin SeAMKin verkkolehdessä 16.9.2022. Pääset artikkeliin tästä linkistä >>