Visuaalisesti houkutteleva viestintä

Mikä tekee julisteesta, mainoksesta, esitteestä tai vaikkapa ruokalistasta visuaalisesti houkuttelevan? Entä mihin asioihin on hyvä viestinnän kannalta kiinnittää huomiota?

Näiden kysymysten äärelle pysähdyttiin OSMO-hankkeen Johdatus visuaaliseen viestintään ja Canvan käytön perusteet -täsmäkoulutuksissa keväällä 2023. Johdatus visuaaliseen viestintään -koulutuksen tavoitteena oli antaa osallistujille työkaluja visuaalisesti houkuttelevan ja toimivan viestinnän arvioimiseen ja suunnitteluun. Canvan käytön perusteet -koulutuksessa puolestaan päästiin kiinni myös käytännön tekemiseen, kun osallistujat pohtivat oman esitteen tai julisteen toteuttamista kouluttajan ohjauksessa.

Kouluttajana molemmissa teemoissa toimi lehtori Juhani Haarala SeAMKista. Hän korosti opetuksessaan, että visuaalisen viestinnän, yhtä lailla kuin perinteisenkin viestinnän, tärkein tehtävä on viestiä yrityksen tai organisaation tavoitteista. Haaralan mukaan viestinnässä on hyvä ottaa huomioon myös se, että materiaalit; kuten mainokset ja julisteet, ovat keskenään yhtenäisiä ja toisiaan tukevia. Kun viestintä on visuaalisesti yhtenäistä, se lisää yrityksen ja brändin tunnistettavuutta.

Johdatus visuaaliseen viestintään -koulutuksessa Haarala opasti, että viestintää suunniteltaessa on keskeistä pohtia, mitä erilaiset visuaaliset elementit merkitsevät ja miten ne sopivat siihen viestiin, mitä halutaan välittää. Mikä kuva esimerkiksi tukee sitä viestiä, joka halutaan antaa? Jos valittu kuva ei tue välitettävää viestiä se voi pahimmassa tapauksessa jopa heikentää sitä. Entä mitkä ovat sopivat värit ja fontit mainoksessa tai julisteessa? Saako tekstistä varmasti selvää ja välittyykö siitä kaikki tarvittava tieto? Liian koristeellinen fontti saattaa olla vaikealukuista, mutta liian perinteinen ei herätä kiinnostusta. Haarala vinkkasi, että joskus ulkopuoliselta voi olla hyödyllistä kysyä, ymmärtävätkö he mitä suunnitellussa mainoksessa lukee ja ajetaan takaa.

Miten sitten edetä suunnittelusta toteutukseen? Canvan käytön perusteet -koulutuksessa tutustuttiin Haaralan opastuksessa Canvan perustoimintoihin; niin ilmaisessa kuin maksullisessakin versiossa. Haaralan mukaan Canva on yksi hyvä ja tänä päivänä paljon hyödynnetty vaihtoehto graafisen suunnittelun työkaluna; se on helppokäyttöinen ja lähtökohtaisesti ilmainen, mikä sopii hyvin myös aloittelijalle. Haarala kannusti, että Canvan avulla saa helposti luotua erilaisia esitteitä ja julisteita; halutessaan valmiisiin pohjiin tai itse suunnitellen – mahdollisuuksia on tarjolla runsaasti. Koulutuksen lopuksi käytiin myös keskustelua Canvan hyvistä ja huonoista puolista verrattuna ammattimaisiin työpöytäsovelluksiin, ja pohdittiin sitä, miten tekoäly tulee vaikuttamaan julkaisuohjelmistojen tulevaisuuteen.

Jos visuaalinen viestintä ja Canva herättivät kiinnostuksesi ja haluat lukea aiheesta lisää, niin muun muassa täältä löydät hyödyllistä lisätietoa:

Vilma Mäkilä
projektityöntekijä

Blogi on osa Osallistujalähtöinen moniammatillinen koulutuspolku – OSMO-hanketta, jota rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Anne-Mari Latvala I p. 040 830 2007 I anne-mari.latvala@seamk.fi ja
Projektiasiantuntija Minna Luomanen I p. 040 868 0735 I minna.luomanen@sedu.fi

Hankkeen verkkosivut: Osallistujalähtöinen moniammatillinen koulutuspolku – OSMO – SeAMK Projektit.