Centria-ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ovat solmineet strategisen yhteistyösopimuksen

kategoria: SeAMK Info
The renewed organization will increase agility and SeAMK-level operations

SAMK ja SeAMK ovat tehneet tiivistä kahdenvälistä koulutus- ja tutkimusyhteistyötä useita vuosia ja olleet strategisia kumppaneita jo kolmen vuoden ajan. Centria ja SAMK ovat syventäneet yhteistä tekemistä Länsirannikko-yhteistyössä. Myös SeAMKilla ja Centrialla on aiempia myönteisiä kokemuksia kahdenvälisestä yhteistyöstä mm. ristiinopiskelussa ja yhteisissä tutkimushankkeissa. Korkeakoulut haluavat nyt koota kolmenvälisen laajan joukon osaajia korkeakoulujen toiminta-alueiden yhteisten kysymysten äärelle ja ovat 13.2.2024 solmineet strategisen yhteistyösopimuksen.

“Olemme olleet nykyiseen yhteistyöhön erittäin tyytyväisiä, ja haluammekin oppia lisää toisiltamme”, toteavat ammattikorkeakoulujen rehtorit Jaakko Hallila, Tapio Huttula ja Jari Multisilta.

“Olemme omilla toiminta-alueillamme koulutuksen, jatkuvan oppimisen ja soveltavan tutkimuksen avaintoimijoita. Haluamme käytännön toimijoina koota yrityksiä, yhteisöjä ja kumppanikorkeakouluja kansallisesti merkittävien teemojen ympärille.”

Laatua, kansainvälisyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Yhteistyö konkretisoituu kuuden kohdan toimenpideohjelmaa toteuttamalla. Yhteistä laatuosaamista kehitetään korkeakoulujen toiminnan ohjaamisen tueksi. Vertaisoppiminen ja parhaiden käytänteiden vaihtaminen kaikilla osa-alueilla ovat tärkeä osa yhteistyötä.

Korkeakoulujen toiminta-alueiden elinvoiman tärkein tekijä on työvoiman saatavuuden varmistaminen. Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden rekrytointi, heidän asettautumisensa ja kotouttamisensa edistäminen sekä työllistyminen alueelle on kaikille elintärkeitä toimenpiteitä.

Tutkinto-ohjelmissa lisätään ristiinopiskelua ja koulutusvastuiden yhteistä hyödyntämistä. Ohjauspalveluiden ja pedagogiikan kehittäminen sekä tiedon ja osaamisen jakaminen tukipalveluissa on keskeinen osa yhteistyötä. Opiskelijayrittäjyyttä kiihdytetään yhteisillä käytännön konsepteilla.

Tutkimuksessa yhdistetään asiantuntijat jaettuihin osaamiskeskittymiin yhteisten TKI-kysymysten äärelle.  Yrityksiä, yhteisöjä ja kumppanikorkeakouluja kootaan kansallisesti merkittävien teemojen ympärille. Esimerkkeinä voidaan nostaa esille huoltovarmuus, uudistuva teollisuus, robotiikka, tiedolla johtaminen sekä sosiaali- ja terveysalan digitalisaatio.

“Korkeakoulumme sijaitsevat alueilla, joilla on hyvät kasvunäkymät, ja olemme kaikki kolme saavuttaneet hyviä tuloksia omassa toiminnassamme”, rehtorit summaavat tulevan yhteistyön perustan.

“Yhteistyön tuloksena korkeakoulujemme osaamispääoma laajenee ja alueidemme kilpailukyky vahvistuu.”

Lisätietoja:

Jaakko Hallila
rehtori, toimitusjohtaja
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
040 868 0621

Jari Multisilta
rehtori, toimitusjohtaja
Satakunnan ammattikorkeakoulu
044 710 3410

Tapio Huttula
rehtori, toimitusjohtaja
Centria-ammattikorkeakoulu
040 563 7944