Dosentti Risto Lauhanen vastaväittäjänä väitöksessä puunkorjuun hiilineutraaliudesta

kategoria: SeAMK Info

Dosentti, erityisasiantuntija Risto Lauhanen SeAMKista toimii tänään vastaväittäjänä MMM Hanna Haavikon väitöstilaisuudessa Itä-Suomen yliopiston Joensuun-kampuksella.

Haavikon metsätieteen alaan kuuluva väitöskirja Improving the Energy Efficiency of Wood Harvesting in Finland (Puunkorjuun energiatehokkuuden parantaminen Suomessa) tarkastetaan luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunnassa, Joensuun kampuksella ja verkossa. Kustoksena toimii professori Teijo Palander, Itä-Suomen yliopisto.

Haavikon väitöksen mukaan puunkorjuu on Suomessa hiilineutraalia, koska teollisuus käyttää vain uusiutuvaa puuta.

“Tässä tutkimuksessa puunhankinnan energiatehokkuutta tarkasteltiin kilowattitunti-energiayksiköillä. Puunkorjuussa energiatehokkuus on kulutetun polttoaineen energiasisällön ja korjatun puun energiasisällön välinen suhde. Puunkorjuun laskennallinen energiatehokkuus (kWh/kWh) oli suurin päätehakkuilla, kun tuottavuus on suurempaa ja polttoaineenkulutus pienempää kuin harvennushakkuilla. Tulosten mukaan puunkorjuu on Suomessa hiilineutraalia, koska teollisuus käyttää vain uusiutuvaa puuta”, Haavikko kertoo Itä-Suomen yliopiston tiedotteessa.