SeAMKin koordinoima Erasmus+-hanke kehittää IoT-osaamista | SeAMK

SeAMKin koordinoima Erasmus+-hanke kehittää IoT-osaamista

kategoria: Yrityksille

SeAMK lähtee kehittämään yhteistyössä neljän muun eurooppalaisen korkeakoulun kanssa IoT-osaamista ”Competence Development in Collaborative Industrial Internet of Things” Erasmus+ Strategic Partnership -hankkeessa.

SeAMK toimii hankkeessa projektin koordinaattorina sekä osatoteuttajana. Kumppaneina hankkeessa ovat Tallinnan teknillinen yliopisto Virosta, ESAIP Graduate School of Engineering Ranskasta, Riian teknillinen yliopisto Latviasta sekä Kaunasin teknillinen yliopisto Liettuasta. Näiden lisäksi viestintäkumppanina hankkeessa toimii ERNACT. Hanke valittiin yhdeksi rahoitettavaksi hankkeeksi 34 hankkeen hakemuksista (OPH, 2020).

”SeAMKilla on paljon kokemusta Erasmus+ strategisista kumppanuushankkeista partnerin roolissa. Tämä on vuosien varrella toinen hanke, jossa SeAMK on koordinaattorina. Erasmus+ tuo SeAMKin kansainvälistymiselle uusia mahdollisuuksia eri kanavien kautta mukaan lukien tietoyhteenliittymät ja eurooppalaiset yliopistot. TKI-toiminnan vision mukaan näitä pyritään käyttämään hyödyksi yhä enenevissä määrin lähitulevaisuudessa” kertoo kansainvälisen TKI-toiminnan asiantuntija Anne-Maria Mäkelä.

Hankkeen tavoitteena on kehittää IoT-osaamista mukana olevissa korkeakouluissa. Euroopan sopivuus digitaaliselle aikakaudelle on yksi kuudesta poliittisesta prioriteetista EU:ssa (European Commission, 2020). ”Collaborative IoT” -hanke tukee omalta osaltaan EU:n tavoitteiden saavuttamista luomalla uusia kyvykkyyksiä teollisen internetin alueelle. Tavoitteena on uudistaa ja luoda uutta teollisen IoT:n osaamista korkeakouluihin, mutta samalla myös verkottaa toimijoita mukaan lukien yrityksiä eri tavoin teeman ympärille. Hankkeessa kehitetään

  1. Opettajien osaamista teemaan soveltuvalla pedagogiikalla
  2. Koulutusohjelmia vastaamaan EU:n, erityisesti yritysten, tarpeisiin
  3. Koulutusmateriaaleja (esim. konenäkö, digitaaliset kaksoset sekä kyberturvallisuus)
  4. Pilviympäristöä kv-yhteistyöhön
  5. Intensiivijaksoja tukemaan oppilainen ja opettajien kansainvälistymistä sekä teollista IoT osaamista

Hankkeen tuloksena syntyykin uusia menetelmiä, materiaaleja sekä osaamista kaikkiin korkeakouluihin. Hankkeen kaikki tulokset ovat käytettävissä hankkeen jälkeen. Iso osa tuloksista siirtyy suoraan käytäntöön koulutusohjelmiin eri korkeakouluissa ja ne voidaan kytkeä osaksi avoimen ammattikorkeakoulun ja yliopiston opintoja. Tällöin myös esimerkiksi yritykset toimijat voivat osallistua vaivattu kehitettäville kursseille.

”Hanke ja sen tulokset tukevat SeAMK:in strategiaa kansainvälistymisestä ja digitaalisesta valmistuksesta. Koulutusohjelmat ja materiaalit tullaan soveltuvin osin liittämään SeAMK Tekniikan uuteen englanninkieliseen koulutusohjelmaan (Automation Engineering)” kertoo SeAMK Tekniikka -yksikön johtaja Heikki Rasku.

”Hankkeella edistetään sen toimenpiteiden lisäksi myös Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkottumista tärkeiden kumppaneiden kanssa, millä on positiivinen ja suora vaikutus sekä koulutukseen että TKI-toimintaan. Tällä tavoin edelleen mahdollistetaan myös uusien kansainvälisten TKI-hankkeiden syntyminen myös jatkossa sekä teknologisessa kilpajuoksussa perässä pysyminen myös koulutuksessa. Hyöty on merkittävä.” kertoo Ari Sivula, SeAMK Tekniikan TKI-päällikkö

Lisätietoja hankkeesta antaa hankkeen projektipäällikkö Juha Palomäki (Juha.Palomaki@seamk.fi tai 0408304247)

Uutista korjattu 25.8.2020: Alkuperäisessä jutussa hankkeen kerrottiin olevan ensimmäinen SeAMKin koordinoima Erasmus-hanke. Ensimmäinen SeAMKin koordinoima hanke on kuitenkin ollut eWood-hanke (2012-2016), jossa partnerit tulivat Italiasta, Espanjasta ja Unkarista.