E-P:n osaamisbarometri 2021 kartoittaa alueen osaamistarpeita | SeAMK

Etelä-Pohjanmaan osaamisbarometri 2021 kartoittaa alueen osaamistarpeita

kategoria: SeAMK Info

SeAMK toteuttaa yhteistyössä Sedun, Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin ja Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien kanssa Etelä-Pohjanmaan osaamisbarometri 2021 -hankkeen. Etelä-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankkeen toteuttamiseen maakunnallisen kehittämisrahoituksen (AKKE).

Etelä-Pohjanmaan osaamisbarometrin 2021 tavoitteena on selvittää ja tunnistaa alueen yritysten osaamistarpeita eri toimialoilla. Hankkeen tuloksena saadaan tilannekuva Etelä-Pohjanmaan yritysten työllisyyden tulevaisuuden näkymistä, henkilöstön osaamisen kehittämistarpeista ja odotuksista yhteistyöstä koulutustoimijoiden kanssa.

Osaamisbarometri tukee jatkuvan oppimisen tavoitetta

Jatkuvalla oppimisella vastataan tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa (OKM 2020). Jatkuvan oppimisen uudistus sisältyy hallitusohjelmaan ja jatkuvan oppimisen parlamentaarisen työryhmän selvityksessä on nostettu esiin koulutus- ja työllisyystarpeiden ennakointi ja se, miten erityisesti työikäisten mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen tuetaan. Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien kehittämiseksi on tärkeää tunnistaa alueen osaamisekosysteemi ja siinä havaittavat kehittämistarpeet, jotta työelämän muutoksiin ja vaatimuksiin pystytään tehokkaasti reagoimaan mm. koulutuksen avulla. Osaamista kehittämällä tuetaan mielekkäitä työuria, hyvää työllisyyskehitystä, julkisen talouden tasapainoa sekä yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta (OKM 2020).

Etelä-Pohjanmaan osaamisbarometri 2021 -hankkeen toteuttaminen tukee laajaa jatkuvan oppimisen tavoitetta. Osana hanketta toteutetaan syyskuussa 2021 alueemme eri toimialojen yrityksille suunnattu kysely. Kyselyn tuloksista laaditaan raportti, joka julkaistaan myös muiden alueen toimijoiden hyödynnettäväksi. Kyselyn tuloksia käsitellään ja syvennetään loppuvuodesta 2021 järjestettävissä työelämäfoorumeissa.

Lisätiedot:
Annika Pöytälaakso, erikoissuunnittelija, jatkuva oppiminen p. 040830 0348 tai etunimi.sukunimi@seamk.fi
Hannu Tuuri, lehtori, p. 040 830 2346, etunimi.sukunimi@seamk.fi