Etelä-Pohjanmaan toimijoilta merkittävät panostukset SeAMKin uusiin aloituspaikkoihin

kategoria: Yleinen
Valkoisia rakennuksia SeAMKIn kampuksella, edessä lipuu joki.

Etelä-Pohjanmaan kunnat, Etelä-Pohjanmaan liitto sekä Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ovat päättäneet rahoittaa SeAMKin uusia aloituspaikkoja.

SeAMK on kehittänyt yhdessä Etelä-Pohjanmaan liiton sekä kuntien kanssa monikanavaisen rahoitusmallin, jossa Opetus- ja kulttuuriministeriön kertaluontoista aloituspaikkarahaa vivutetaan siten, että saadaan muodostettua pysyviä aloituspaikkalisäyksiä. Mallin avulla saadaan pysyvämpää lisäystä maakunnan alhaiseen korkeakouluopiskelijoiden määrään.

Lisää aloituspaikkoja sairaanhoitajien koulutukseen, tietotekniikan insinöörikoulutukseen sekä digitaalisen liiketoiminnan tradenomiopintoihin

Eteläpohjalaisessa mallissa sairaanhoitajaopiskelijoiden uudet aloituspaikat kasvavat pysyvästi nykyisestä määrästä. Tämän lisäksi joka toinen vuosi otetaan yhden ryhmän verran lisää tietotekniikan insinööriksi opiskelevia ja joka toinen vuosi digitaalisen liiketoiminnan tradenomiopiskelijoita.

Omalla rahoituksellaan sekä saadulla rahoituksella SeAMK tavoittelee pysyvää lisäystä opiskelijamäärään. Laskelman perusteella vuonna 2028 Seinäjoen ammattikorkeakoulussa opiskelee noin 330 opiskelijaa enemmän kuin tänä vuonna.

”SeAMKin aloituspaikkojen lisääminen tulee vaikuttamaan positiivisesti koko Etelä-Pohjanmaan maakunnan kehittymiseen. Kaikkien alueen kuntien, Kuortaneen Säästöpankkisäätiön sekä Etelä-Pohjanmaan liiton rahoitusosuudet viestivät korkeakoulutuksen merkityksestä alueen työelämälle ja alueen kehittämiseen. Kerättävä rahoitus käytetään täysimääräisesti uusiin aloituspaikkoihin. Lämpimät kiitokset merkittävästä panostuksesta alueen korkeakoulutukseen,” iloitsee SeAMKin rehtori Jaakko Hallila.

Faktat:

  • SeAMKin merkittävän omarahoituksen lisäksi myönteisen rahoituspäätöksen uusiin aloituspaikkoihin ovat tehneet Kuortaneen Säästöpankkisäätiö, kaikki Etelä-Pohjanmaan kunnat sekä Etelä-Pohjanmaan liitto.
  • Kuortaneen Säästöpankkisäätiö lahjoitus on miljoona euroa.
  • Etelä-Pohjanmaan kunnat sekä Etelä-Pohjanmaan liitto ovat myös tehneet päätökset yhteensä miljoonan euron rahoituksesta.
  • Kuudennesta vuodesta lähtien OKM:n tutkintoraha alkaisi tuottaa rahoitusta, jota laskennallisesti kertyisi 4,675 miljoonaa euroa. SeAMKin teoreettinen rahoitusosuus mallissa olisi 4,066 miljoonaa euroa.