Eväitä yritysten vihreän kasvun vauhdittamiseen – GreenGrow-hankkeen käsikirja julkaistu

SeAMK julkaisun B 180 kansi

Erilaisten kestävien tuotteiden ja palveluiden kysyntä on kasvanut paljon ja tulee tulevaisuudessa kasvamaan yhä enemmän, kun muun muassa rahoitusta suunnataan tukemaan kestävien ratkaisuiden kehittämistä.

Elokuun 2023 lopussa päättyvä GreenGrow – pk-yritysten vihreän ja inklusiivisen kasvun tukeminen Etelä-Pohjanmaalla -hanke on pureutunut kestävän kasvun teemaan kahden vuoden ajan. Nyt julkaistu käsikirja hankkeen tuloksista on kattava tietopaketti vihreän siirtymän tilasta Etelä-Pohjanmaalla.

Käsikirjan alussa esitellään luokittelumalli Etelä-Pohjanmaan pk-yritysten vihreästä ja inklusiivisesta kasvusta. Selvitykseen vastasi 213 alueen pk-yritystä. Yritykset jakaantuivat ekomissionääreihin, ekoyrittäjiin, normin ylittäjiin, normin täyttäjiin ja yrityksiin, jotka eivät kokeneet omalla yrityksellä tai toimialalla olevan vaikutusta ympäristöön. Käsikirjassa esiteltävä kasvuyrittäjyyden ekosysteemin arviointi valottaa yritysten kanssa toimivien organisaatioiden näkemyksiä kasvuyrittäjyyden ekosysteemin tilasta vihreän kasvun näkökulmasta. Erityisesti yrittäjille suunnatussa osiossa esitellään kolme työkalua, joita yritykset voivat käyttää toimintansa kestävyyden arvioinnissa sekä parantamisessa. Lopuksi käsikirjassa esitellään 21 pk-yrityksen näkemyksiä siitä, mitä niiden mielestä on yritysvastuu ja minkälaisia keinoja heillä on edistää vastuullisuutta omissa yrityksissään. Haastattelussa keskityttiin erityisesti työntekijöiden hyvinvointiin, paikallisen yhteisön kehittämiseen sekä ympäristövastuun kokonaisuuteen.

Käsikirja löytyy vapaasti verkosta:

Sanna Joensuu-Salo, Laura Könönen, Annukka Koivuranta, Anmari Viljamaa & Marja Katajavirta
Eteläpohjalaisten pk-yritysten vihreä ja inklusiivinen kasvu – käsikirja yritysten TKI-toiminnan kehittämiseen

Lisätietoa hankkeesta löytyy GreenGrow-hankkeen verkkosivuilta.