GrowUp Students 2020 -kilpailun voitot Tampereelle ja Poriin | SeAMK

GrowUp Students 2020 -kilpailun voitot Tampereelle ja Poriin

kategoria: Hakijalle
Mies puhuu seisten. Vieressä suuri näyttö, jossa auki Teams-kokous.
GrowUp-kilpailun finaali järjestettiin tänä vuonna verkossa. Kuvassa yrityskehittäjä Tapio Seppä-Lassila pitää kilpailun avauspuheenvuoroa.

SeAMKin isännöimä opiskelijoiden liikeidea- ja kasvuyrityskilpailu GrowUp Students huipentui maanantaina järjestettyyn finaaliin. Kilpailussa oli kaksi sarjaa: Yritysidea-sarja, johon opiskelijat voivat osallistua nimensä mukaisesti pelkällä liikeidealla sekä jo toimivien yritysten sarja.

Yritysideoiden sarjan voittajaksi tuomaristo arvioi Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Miisa Hiltusen, Antti Herkmanin, Vera Niemisen ja Roosa Liiaksen Share & Save -yhteiskäyttökonseptin asumisessa.

Toisella sijalla palkittiin Tampereen yliopiston opiskelijoiden Devangini Patelin ja Sriram Kumarin idea, jonka avulla lapset ja heidän vanhempansa tutustutetaan leikin ja kokeilun avulla tekoälyyn, sen mahdollisuuksiin ja erilaisiin sovelluksiin.

Valmiiden yritysten sarjan voittajaksi tuomaristo nosti Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijan Matti Lindroosin Sensor.it:n . Palvelukokonaisuus perustuu olemassa olevaan, edulliseen ja varmatoimiseen anturiteknologiaan ja soveltuu erilaisten tilojen, harrastuspaikkojen ja tapahtumien käyttäjä- tai kävijälaskentaan ja analysointiin.

Yrityssarjassa toiseksi sijoittui niin ikään Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijan Ollipekka Kivinin Etäterveysasema Kätevä.

Tuomariston puheenjohtaja, Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Pertti Kinnunen kertoo, että kilpailun taso oli tänä vuonna kokonaisuudessaan erittäin hyvä.

”Käytännössä kaikissa liikeideoissa ja toimivissa yrityskonsepteissa oli selkeästi tunnistettu asiakastarve, johon tarjottiin myös toimivia, osin erittäin innovatiivisiakin ratkaisuja. Yleisesti ottaen suurimmat heikkoudet olivat riittämättömässä tai muuten puutteellisessa kilpailija- ja markkina-analyysissä sekä puutteellisissa talouslaskelmissa ja ansaintalogiikan pohdinnassa. Osassa ideoita ei välttämättä ollut riittävää uutuusarvoa, jotta siitä voisi rakentaa menestyvää liiketoimintaa. Enimmäkseen siksi että vastaavaa palvelua on jo runsaasti tarjolla ja sen vuoksi kilpailutilanne erittäin kova”, Kinnunen summaa kilpailun annin.

Sarjojen voittajat palkittiin tuhannella euron ja toiseksi sijoittuneet 500 euron stipendillä.

GrowUp Students on saanut alkunsa Etelä-Pohjanmaalla useampana vuonna järjestetystä menestyksekkäästä pk-yritysten Grow Up -kasvuyrityskilpailusta. Kasvuyritysten sijaan GrowUp Students -kilpailussa yritysideoitaan ja yrityksiään pääsevät testaamaan kolmen kaupungin ammattikorkeakouluopiskelijat.

GrowUp Students -kilpailu järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2017 Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Vuonna 2018 mukaan tulivat Vaasan ja Tampereen ammattikorkeakoulut.

Kilpailun järjestävät yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu, Into Seinäjoki, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari ja Seinäjoki Entrepreneurship Society – SeiES yhteistyökumppaninaan LähiTapiola.

Lisätietoja:

Pertti Kinnunen, tuomariston puheenjohtaja
toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
040 5340 875
pertti.kinnunen@kauppakamari.fi

Petra Sippola
lehtori, SeAMK
petra.sippola@seamk.fi
0406807087

 

Voittajat ja perustelut

Liikeideoiden sarja

Voittaja: Share & Save (Miisa Hiltunen, Antti Herkman, Vera Nieminen ja Roosa Liias, TAMK)

Tuomariston perustelut: Ajan hengessä hyvin oleva realistinen liikeidea, joka hyödyntää monia nykyisiä ilmiöitä ja trendejä (mm. kiertotalous, kaupungistuminen, yhteisöllisyyden ja yhteisöasumisen kasvu). Ideaa on myös jo pienimuotoisesti pilotoitu opiskelija-asuntolaympäristössä ja se on saanut hyvää vastakaikua tässä kohderyhmässä. Hyvänä pidettiin idean skaalautuvuutta, tämä sopii opiskelija-asuntoloiden lisäksi moniin muihinkin asumismuotoihin ja -yhteisöihin (vaikkapa lisääntyvään seniorikansalaisten yhteisöasumiseen). Pieniä epäilyksiä herätti se, miten isoksi ja aidoksi liiketoiminnaksi tämä voi kasvaa? Pienimuotoisesti vastaavan tyyppistä toimintaa ovat harjoittaneet esim. omakotiyhdistykset eri puolilla Suomea. Toisaalta nykyteknologia mahdollistaa tällaisen yhteiskäyttöpalvelun nopeankin skaalaamisen vaikka koko maan kattavaksi toiminnaksi, jossa saavutetaan merkittäviä skaalaetuja.

 

Toinen sija: AddOnTo  (Devangini Patel ja Sriram Kumar, Tampereen yliopisto)

Tuomariston perustelut: Erittäin ajankohtainen ja vahvasti tulevaisuuteen tähtäävä idea, jonka avulla lapset (ja heidän vanhempansa) tutustutetaan leikin ja kokeilun avulla tekoälyyn, sen mahdollisuuksiin ja erilaisiin sovelluksiin. Erittäin vahva, osaava ja kokenut tiimi, jolla on vahvaa näyttöä niin teknisestä kuin pedagogisestakin osaamisesta. Haasteena nähtiin idean kaupallistaminen ja siihen liittyvien oikeiden yhteistyökumppanien löytäminen. Ideaa on kehitetty vahvasti teknologia edellä, joten kaupallistamista on vielä mietittävä tarkkaan.

 

Valmiiden yritysten sarja

Voittaja: Sensor.it (Matti Lindroos, SAMK)

Tuomariston perustelut: Olemassa olevaan, edulliseen ja varmatoimiseen anturiteknologiaan perustuva uudenlainen palvelukokonaisuus erilaisten tilojen, harrastuspaikkojen ja tapahtumien käyttäjä/kävijälaskentaan ja analysointiin. Tuotteella/palvelulla on selkeää uutuusarvoa. Siinä käytettävä teknologia mahdollistaa erittäin monipuoliset sovellukset ja kohde/asiakasryhmät (erilaiset urheilu- ja muut harrastetilat, messu- ja muut suuret yleisötapahtumat jne.), joten se on nopeasti ja helposti skaalattavissa.

Myös tuotteen/konseptin vientimahdollisuudet ja kansainvälinen potentiaali ovat hyvät ja kansainvälistyminen varsin nopeassa tahdissa onkin yksi yrityksen tavoitteista (ja plussista tässä kilpailussa). Yrityksellä/yrittäjällä on hyvät kontaktit yhteen merkittävään, vahvassa kasvussa olevaan liikuntalajiin (frisbee-golf), jonka suorituspaikkojen käyttöastetta on tätä ennen ollut vaikeaa luotettavasti seurata. Laji on myös kansainvälisesti vahvassa kasvussa ja tarjoaa hyvät mahdollisuudet palvelun nopeaan skaalaamiseen.

 

Toinen sija: Etäterveysasema Kätevä (Ollipekka Kivin, SAMK)

Tuomariston perustelut: Vahva tiimi ja hyvä, toimialaa ainakin jossain määrin mullistava toimintamalli, joka hyödyntää digitaalisuutta ja koneoppimista asiakkaille tuotettavien etäterveyspalvelujen, erityisesti etädiagnostiikan nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi. Lyhentää asiakas-/potilaskohtaisia käsittelyaikoja merkittävästi ja säästää siten hoitohenkilökunnan resursseja ja aikaa, tehostaen koko hoitoketjun toimintaa. Palvelu on helposti skaalattavissa.

Pieniä epäilyksiä herätti toimialan kova kilpailutilanne. Myös monet suuret, valtakunnalliset toimijat kehittävät jatkuvasti omia etäterveyspalvelujaan, joten uuden, pienen toimijan on oltava ketterä ja tehokas asiakaspalvelija menestyäkseen kilpailussa.