Haaga-Helia, SeAMK ja Kuortaneen Urheiluopisto yhdistävät voimiaan liikunta-alan koulutuksessa

kategoria: Hakijalle
Urheilijoita varusteissaan ryhmäkuvassa./ Athletes in their equipment in a group photo.

Haaga-Helian ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut sekä Kuortaneen Urheiluopisto ovat allekirjoittaneet yhteistyön aloittamista ja kehittämistä koskevan aiesopimuksen.

Sopimuksen tarkoitus on sopia liikunta-alan korkeakoulutarjonnan kehittämisestä Kuortaneen toimintaympäristössä. Tämä aiesopimus koskee kehittämistyön ensimmäistä vaihetta, jossa Kuortaneen opiskelijoille mahdollistetaan avoimen AMK:n polkuopinnot Haaga-Heliassa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun tavoitteena ensimmäisessä vaiheessa on, että Haaga-Helian liikunnanohjaajan monimuotokoulutuksen polkuopiskelijat voivat jatkossa hyödyntää soveltuvin osin myös SeAMKin jatkuvan oppimisen koulutustarjontaa osana polkuopintoja. SeAMKin rehtori Jaakko Hallila näkee liikunnanohjaajan monimuotokoulutuksen polkuopintojen toteuttamisen Kuortaneella hienona alueellisena koulutusyhteistyömahdollisuutena.

– Yhteistyön seuraavassa vaiheessa on tarkoitus sopia koulutusyhteistyöstä tarkemmin. Liikunnanohjaajan monimuotokoulutuksen polkuopintojen toteuttaminen Kuortaneella on hieno alueellinen yhteistyömahdollisuus, Hallila toteaa.

Neljä miestä allekirjoittamassa sopimusta pöydän ympärillä.

Kiinnittyminen urheiluopistoon tärkeää vetovoimaisella liikunta-alalla

Haaga-Helian rehtori Teemu Kokko näkee yhteistyön mahdollistavan entistä monipuolisemman tarjonnan.

– Haaga-Helian liikunta-alan koulutuksella on edellytyksiä toimia dynaamisesti eri toimintaympäristöissä. Kiinnittyminen urheiluopiston toimintaympäristöön on luontevaa ja mahdollistaa alueellisesti entistä monipuolisemman tarjonnan korkeakouluopintoihin. Liikunta-ala on vetovoimainen, ja Haaga-Helialle on tärkeää olla kehittämässä alan koulutusta sekä vaikuttavuutta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kuortaneen toimintaympäristö mahdollistaa opiskelijoille työelämäläheisen ja jatkuvasti kehittyvän oppimisympäristön. Tässäkin ollaan opiskelijan asialla, kommentoi Kokko.

Kuortaneen Urheiluopiston toimitusjohtaja Jussi Töyrylä korostaa yhteistyön merkitystä liikunta-alan koulutuksen kehittymisessä Etelä-Pohjanmaalla.

– Ammattikorkeakouluopintojen tuominen Kuortaneelle yhteistyössä Haaga-Helian ja SeAMK:n kanssa on luonnollinen vaihe Kuortaneen Urheiluopiston kehityksessä ja loistava esimerkki kumppanuudesta, missä nuorille tarjotaan entistä monipuolisempia koulutusmahdollisuuksia aidossa urheiluympäristössä, kertoo Töyrylä.

Kuortaneelle ensimmäinen konkreettinen korkeakouluyhteistyö

Kuortaneen Urheiluopiston rehtori Tapio Korjus on ollut jo pitkään mukana kehittämässä liikunta-alan koulutuspolkuja.

– Allekirjoitettu sopimus käynnistää konkreettisen korkeakouluyhteistyön ensimmäistä kertaa urheiluopiston historiassa. Yhteistyömalli mahdollistaa liikunnan ja urheilun pitkäjänteisten ja monitasoisten koulutuspolkujen toteutuksen alueella. Iloitsen erityisesti entistä korkeatasoisemmasta osaamisen kehittämisestä ja hyödyntämisestä Kuortaneen johtamassa monilajisessa valtakunnallisessa valmennuskeskus- ja urheiluakatemiaympäristössä, kertoo Korjus.

– Haaga-Helian liikunnanohjaajan koulutuksesta valmistuu liikunta-alan asiantuntijoita liikunnan ja hyvinvoinnin sekä urheilun toimialoille. Kuortaneen urheilun toimintaympäristö ja Haaga-Helian koulutuksen kytkeytyminen osaksi alueellista toimintaa mahdollistaa korkeakoulutasoisen urheilutoiminnan ja valmennusosaamisen kehittämisen sekä tukee tavoitteellisten urheilijoiden kaksoisuraa. Tulevaisuudessa myös TKI-rajapinnat antavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia yhteiselle tekemiselle, kommentoi Haaga-Helian tutkintojohtaja Teemu Lehmusto.

Lisätiedot

Teemu Lehmusto, tutkintojohtaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, puh. 050 4122 923
Jaakko Hallila, rehtori, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, puh. 040 8680 621
Tapio Korjus, rehtori,  Kuortaneen Urheiluopisto, puh. 040 5740 355