Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon palvelut tuottaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) on tuottanut vuoden 2021 alusta alkaen opiskeluterveydenhuollon palvelut kaikille korkeakouluopiskelijoille. YTHS:n palveluihin oikeutetut opiskelijat maksavat lakisääteisen korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun Kelalle itse kaksi kertaa lukuvuodessa. Jos korkeakouluopiskelijan sosiaaliturvasta vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Sveitsi tai Iso-Britannia, hänen ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua. Hän voi kuitenkin käyttää YTHS:n palveluita.

Ajantasaista tietoa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksusta ja sen maksamisesta on Kelan verkkosivuilla.

YTHS:n palveluihin oikeutettuja ovat opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet lukukaudelle läsnä olevaksi ja suorittavat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.

Vaihto-opiskelijat, avoimen korkeakoulun opiskelijat tai tilauskoulutusopiskelijat eivät ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin.

Opiskeluterveydenhuollon palveluista voit lukea lisää YTHS:n verkkosivuilta.

SeAMKin opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon omat sivut löytyvät SeAMK Intrasta, jonne on pääsy vain SeAMKin opiskelijoilla ja henkilökunnalla.

Julkiset terveydenhuoltopalvelut ja ensiapu Seinäjoella

Kun YTHS:n palvelut eivät ole saatavilla, ota kiireellisissä asioissa yhteyttä oman kotikuntasi sote-keskukseen tai Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen hoidon arviointiin numeroon 116 117.

Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita aina hätänumeroon 112.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kiireellisen hoidon päivystysnumerot löytyvät täältä.

  • Yleinen hätänumero (ambulanssi, poliisi, palokunta): 112
  • Ensiapu ja kiirevastaanotto: Kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat otetaan vastaan Seinäjoen sote-keskuksessa, Koskenalantie 18, 1. kerros (Y-talo) , Seinäjoki, puh. +358 6 425 5311 (ma–pe klo 8–18 ja viikonloppuisin klo 10–16).
  • Seinäjoen sote-keskuksen ollessa kiinni, soita ensin hoidon tarpeen arviointiin numeroon 116 117 tai mene Seinäjoen keskussairaalan yhteispäivystykseen, osoite Koskenalantie 18 (Y-talo), Seinäjoki.